MED-KELG9
Contextgebonden zorg: hoe werkt dat nou?
Cursus informatieRooster
CursusMED-KELG9
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M.H.H. Bastiaanssen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. C.M. Greijn
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - THK
K2: maandagochtend + vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Hoofddoelen:
 • Je leert de medische en sociale context van patiënten uiteen te rafelen door het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health) toe te passen.
 • Je weet hoe je de verschillende factoren in kaart kunt brengen die een rol kunnen spelen in de maatschappelijke participatie  van de patiënt met als doel patiënten beter te kunnen behandelen, adviseren en/of begeleiden.
 • Je hebt meer oog voor de impact van niet-medische factoren die van invloed zijn op de maatschappelijke participatie van een patiënt.
 • -Je hebt kennis gemaakt met de Capability Approach van Amartya Sen en deze toegepast op je eigen leven.
Subdoelen:
 • Je hebt kennis gemaakt met het begrip positieve gezondheid van Machteld Huber.
 • Je hebt kennis gemaakt met de manier waarop contextgebonden zorg binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde een rol speelt.
 • Je weet wat het effect van ziekte kan zijn op participeren in werk en in de maatschappij.
Inhoud
Wat betekent contextgebonden zorg? Welke factoren spelen allemaal een rol in de manier waarom ziek zijn van invloed is op iemand zijn dagelijks leven? En welke rol speelt werk in  het leven van iemand? In deze onderwijsreeks gaan we uiteenrafelen wat contextgebonden zorg inhoudt en hoe verschillende factoren van invloed zijn op elkaar. Dit doen we aan de hand van documentaires, casus en het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health).[1]
 
We dagen je uit om na te denken over individuele, sociale, interne, externe, medische en niet-medische factoren die allemaal van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven van patiënten. Daarnaast vragen we je om je te verplaatsen in patiënten die te maken hebben met factoren zoals schulden, werkproblemen of de zorg voor een ziek familielid. Wat maakt dat twee patiënten met dezelfde ziekte of beperking op een heel andere manier hiermee omgaan?
 
Tot slot wordt er aandacht besteed aan de waarde van werk en impact van het omgaan met ziekte (coping) op werk en participatie in de maatschappij. Hiervoor gebruiken we de visie van Machteld Huber over positieve gezondheid en de Capability Approach Amartya Sen.[2-4] Je krijgt hierdoor tevens een inkijkje in het werk van de bedrijfs- en verzekeringsarts.
 
 

Toetsing

 • Schriftelijke toets bestaande uit open vragen.
 • Observatieverslag op basis van tv-programma “Steenrijk, Straatarm”
 • Reflectieverslag op basis van documentaire ‘Van verlies kun je niet betalen’
 • Individueel uitwerken van de capability approach op je eigen leven.
Om kennis over het ICF-model gelijk te trekken tussen de studenten GNK en THK, zullen we een zelfstudieopdracht voorafgaand aan de module toevoegen.
 

Module opzet

 • Actieve participatie bij hoorcolleges en interactieve werkgroepen
 • Zelfstudieopdrachten
 • Observatieverslag op basis van tv-programma “Steenrijk, Straatarm”
 • In groepsverband argumenteren over een casus middels het ICF-model
 • Reflectieverslag op basis van documentaire ‘Van verlies kun je niet betalen’
 • Individueel invullen van de Capability vragenlijst
 

Tijdschema

Deze cursus wordt verspreid gegeven over 8 weken, waarbij grofweg 2,5 uur plenair docentcontact zal zijn en 4,5 uur zelfstudie per week.
De spreektaal is in het Nederlands. Studiemateriaal zal deels in het Engels zijn.
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM2