MED-KFYS20
Voeding en sport
Cursus informatieRooster
CursusMED-KFYS20
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
L.R. Koopmans
Overige cursussen docent
Docent
L.R. Koopmans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L.R. Koopmans
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K4: vrijdagmiddag
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Leerdoelen:
•          De student kent de basis concepten van inspanningsfysiologie en sportvoeding.
•          De student heeft kennis van de belangrijke voedingsaspecten van inspanning, waaronder energieverbruik, koolhydraten, vetten, eiwitmetabolisme en waterbalans.
•          De student kan uitleggen hoe bepaalde voedingsstrategieën inspanning kunnen ondersteunen en sportprestaties kunnen verbeteren.
•          De student kent het belang van micronutriënten en supplementen bij inspanning en sport.
•          De student kan de relatie tussen beweging, voeding en gezondheid uitleggen, ook vanuit het perspectief van veroudering.
Inhoud
Houd jij je bezig met sport en wil je beter begrijpen wat de rol van voeding is op prestaties en gezondheid? Wil je weten of bepaalde voedingsstrategieën relevant kunnen zijn voor je eigen sportprestaties en/of spieropbouw? In het reguliere curriculum is er aandacht voor spijsvertering en voeding en aandacht voor de verschillende orgaansystemen tijdens inspanning. Dit keuze onderwijs brengt deze onderwerpen bij elkaar, waardoor de student diepgaandere kennis kan verkrijgen over de rol van voeding bij het ondersteunen van inspanning en het optimaliseren van sportprestaties. Leefstijl en preventie krijgt een meer prominente plaats in het kerncurriculum, waar dit keuzeonderwijs naadloos op aansluit.

Doelgroep:
Dit keuzeonderwijs is door de duidelijke relatie met beweging en sport, het meest geschikt voor studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen.

Voorkennis:
Het keuze onderwijs sluit aan bij het onderwijs over spijsvetering in Q1 (1LC samenvattende learning community) en Q3 (3MSV Spijsvertering) en energiehuishouding in Q3 (3MEH Energiehuishouding). De relevante inspanningsfysiologie sluit aan bij onderwijs over circulatie en respiratie in Q1 (1MBE Beweging) en Q3 3MCA Circulatie en Respiratie). Verder zijn er raakvlakken met onderwijs in Q6: 6MSS Skelet en spieren, 6MHB Hart en bloed, gaswisseling en 6MBB Belasting en Belastbaarheid.

Toetsing:
Schriftelijk tentamen met open vragen, 100% van het eindcijfer wordt behaald door deze individuele schriftelijke eindtoets.

Module opzet:
• De module is online te volgen via een MOOC Nutrition, Exercise and Sports, die via edX wordt aangeboden. De MOOC bevat kennisclips, animaties, leesteksten en opdrachten, opgedeeld in 6 modules. De student kan deze MOOC in eigen tempo doorlopen. Wel wordt er vanuit de docent een richtlijn afgegeven wanneer bepaalde modules afgerond moeten zijn, omdat de kennis die hieruit is opgedaan aansluit met het contactonderwijs.
• Aangevuld contactonderwijs voor specifieke verdieping, waarvan de kennis ook getoetst zal worden in het tentamen. Dit betreffen twee praktijkonderwijs sessies, twee zelfstudie opdrachten en twee responsie colleges.

Tijdschema:
Deze module wordt aangeboden in Q8. De online module is volledig in het Engels. Het contactonderwijs en de zelfstudie opdrachten zullen in het Nederlands zijn. 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2