MED-KFYS5
Nierziekten en het belang van ionkanalen
Cursus informatieRooster
CursusMED-KFYS5
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Docent
prof. dr. J.G.J. Hoenderop
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.H.J. Huck
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H.J. Huck
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. ir. G.A. Zielhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K1: maandagochtend + vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
  • Je krijgt inzicht in de nierproblematiek
  • Je leert experimentele methoden kennen die gebruikt kunnen worden om moleculaire structuur en dynamiek van ionkanalen en electrolystoornissen te bestuderen door interactief contact met junior onderzoekers en hun onderzoek
  • Je kunt afwijkingen in de werking van ionkanalen vertalen naar het tot stand komen van electrolytstoornissen en nierfalen
  • Je bent in staat zelfstandig een werkstuk over dit thema te schrijven
Inhoud
De nier speelt een cruciale rol bij het handhaven van de mineraalbalans in ons lichaam. Door een verhoogde renale uitscheiding of resorptie kunnen de nieren een overschot of tekort aan mineralen in het lichaam reguleren. Dit resorptieproces wordt geregeld door (transport)eiwitten, die zogeheten ionkanalen vormen. Ionkanalen zijn gespecialiseerde ‘poriën’ in de cel, die mineralen en andere stoffen gecontroleerd in- en uitlaten.
 
Er zijn in de afgelopen 50 jaar verschillende erfelijke renale syndromen beschreven, waarbij de laatste decennia duidelijk geworden is dat veel van deze nierziekten berusten op mutaties in renale ionkanalen. Mede dankzij biomedisch onderzoek kunnen we nu de moleculaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het resorptieproces ontrafelen en met deze kennis en onderzoeksmethoden, aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen ontwikkelen.
 
Dit keuzevak laat je kennismaken met biomedische onderzoekstechnieken van gen tot genezing, geeft je directe interactie met jonge onderzoekers en verdiept je kennis van ionkanalen, electrolytstoornissen en nierproblematiek.

Toetsing

Je werkt individueel aan opdrachten en een werkstuk. Je eindcijfer wordt voor 50 % bepaald door de 4 opdrachten en voor 50 % door de individuele eindopdracht: het schrijven van een kort werkstuk over een ionkanaal gerelateerd nierproblematiek onderwerp uit het traject van gen tot genezing. Je laat in het werkstuk zien dat je inzicht hebt in hoe een mutatie in renale ionkanalen ten grondslag kan liggen aan een bepaalde vorm van eletrolytstoornis of nierfalen en hoe je de moleculaire werking zou kunnen beïnvloeden.
 
Module opzet
  • 4 opdrachten/quizzes over ionkanalen en electrolytstoornissen
  • 2 nabesprekingen ionkanalen/electrolytstoornissen: onder begeleiding van onderzoekers van de afdeling fysiologie heb je uitdagende discussies over ionkanalen en effecten van genetische afwijkingen. De gemaakte opdrachten zullen worden besproken
  • Contact met professionals; in 3 sessies worden er voordrachten gehouden
  • Verder is er de mogelijkheid om in kleine groepjes mee te kijken met de jonge onderzoekers naar lopende experimenten aan renale ionkanalen in een demopracticum
  • Zelfstudie: ionkanalen, electrolytstoornissen, interactive physiology, nierproblematiek
  • Maken van een werkstuk
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM1