MED-KGEN2
My family. Een individuele kijk op de patient en zijn/haar familie
Cursus informatieRooster
CursusMED-KGEN2
Studiepunten (ECTS)1
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. A.P.M. de Brouwer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.P.M. de Brouwer
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.P.M. de Brouwer
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.J.C. Lamers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1/  VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K1: vrijdagochtend
K3: vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
 • Na deze module kun je inschatten wat de bijdrage is van genoominformatie op i) het bepalen van het risico op het krijgen van een aandoening, ii) het voorkomen van ziekten (preventie), iii) de diagnose, iv) het bepalen van een prognose, en v) het opstellen van een behandelplan.
 • Kun je  de informatie in een klinisch dossier van een patiënt zelfstandig begrijpen.
 • Kun je zelf uitzoeken welke informatie je nodig hebt voor een complete familieanamnese voor het stellen van een mogelijke klinische diagnose van de specifieke aandoening waaraan je werkt
 • Kun je uitzoeken welke genetische varianten bijdragen aan het ontstaan van de aandoening waaraan je werkt om zo tot een moleculaire diagnose te komen met behulp van een expert.
 • Kun je aangeven welke behandeling jij de patiënt zou adviseren op basis van het persoonlijk genetisch profiel met behulp van een expert
 • Kun   je   aangeven  welke   preventieve   maatregelen   jij   de   patiënt   zou adviseren op basis van het persoonlijk genetisch profiel met behulp van een expert.
 • Na deze module kun je aan patiënten en hun familie uitleggen welke lichamelijke en laboratoriumonderzoeken er nodig zijn  om de jouw modelaandoening te diagnosticeren, welke behandelingen mogelijk zijn, en/of welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden
 • Na deze module kun je uitleggen waarom een multidisciplinaire aanpak essentieel is om de beslismomentencyclus te kunnen doorlopen
Inhoud
Iedere patiënt is uniek. Tot voor kort was het bijna onmogelijk om op individuele basis een patiënt op moleculair niveau te onderzoeken om zo de oorzaak van de ziekte te achterhalen. Echter, recente ontwikkelingen in de genetica maken het nu mogelijk om elk individu wel op moleculair niveau te onderzoeken. Op basis van deze genomische informatie kunnen beargumenteerde beslissingen gemaakt worden op het gebied van risico, preventie, diagnose, prognose, en behandeling voor de individuele patiënt. Je hebt al kennis gemaakt met deze manier van denken in de module ‘My family – Nature en Nurture’ in kwartaal 1 ‘Verwondering’. In deze keuzemodule KGEN2 kun je in een groepje van drie studenten aan de hand van vier families de invloed van erfelijke factoren bepalen, eventueel aansluitend op de aandoeningen die in dat specifieke kwartaal behandeld worden.
Je kiest zelf aan welke aandoening je wilt werken

De aandoening die in elk kwartaal (Q2-Q8) aan bod komen zal door jezelf gekozen worden en deze zal vervolgens in je familie geïntroduceerd worden aan de hand van real-life voorbeelden door de expert betrokken bij deze keuzemodule. In kwartaal 2 ‘Nature en Nurture’ kun je bijvoorbeeld kiezen uit de veel voorkomende aandoeningen die in de wijkopdracht besproken worden, zoals de ziekte van Alzheimer en depressie. In kwartaal 3 ‘Homeostase’ kun je denken aan de invloed van specifieke DNA varianten op cholesterol metabolisme of op de werking van geneesmiddelen. In elk van deze gevallen zul je veel dieper in moeten gaan op de (mogelijke) moleculaire achtergronden (nature) van de door jou gekozen aandoening om zo beargumenteerde keuzes te maken tijdens het medisch handelen
 
Toetsing

Doel 1 (component 1 t/m 5) en doel 2 zullen getoetst worden aan de hand van het familieportret, waarin je je bevindingen presenteert aan je medestudenten.
Doel 3 zal verwekt moeten worden in een individueel zorgreflectieverslag van ~ ~500 woorden (inleiding- middenstuk-conclusie). Je kunt hiervoor de aandoening waaraan je gewerkt hebt als voorbeeld nemen. Welke disciplines zijn hierbij betrokken? Aan welke specialist zou je zelf graag advies hebben gevragen?
 

Module opzet
 • Werkgroep familie anamneses
 • HC
 • Computerpracticum
 • Intervisie
 • Eindpresentatie
 
Tijdschema
 • Uitkiezen van een aandoening  30 min
 • Werkgroep                                 2 uur
 • LE en computerpracticum         2 uur
 • Intervisie                                    6 uur
 • ZSO                                           14,5 uur
 • Eindpresentatie                          2 uur
 • Zorgreflectieverslag                  1 uur
 • Totaal                                         28 uur
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM1