MED-KHEV9
Journal Club Clinical research
Cursus informatieRooster
CursusMED-KHEV9
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. J.A.A.M. van Dijck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A.A.M. van Dijck
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.A.M. van Dijck
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. F. de Vegt
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K3: maandagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
  • Het lezen, bestuderen en bediscussiëren van enkele artikelen
  • Het ontrafelen van de methodologie die wordt toegepast in (bio)medisch onderzoek
  • Het concreet vertalen van het studieresultaat naar de medische praktijk
  • Het actief participeren in een journal club
  • Het actief voorbereiden, leiden en samenvatten van 1 bijeenkomst Journal Club
Inhoud
BMW en GNK studenten leren in de CSI-lijn al veel over onderzoek doen en artikelen lezen. In de Journal Club gaan we hiermee verder door recent verschenen medische artikelen te bespreken vanuit de klinische context waarbij studenten de geleerde methodologie direct dienen toe te passen en leren de vraag te beantwoorden naar de toepasbaarheid voor de medische praktijk. Studenten verdiepen en verbreden hiermee niet alleen hun methodologische kennis en de vaardigheid om snel artikelen te kunnen beoordelen, maar ook hun medisch-inhoudelijke kennis; dit ook in het kader van Rapid Recommendation waarmee het tijdschrift BMJ in 2018 is gestart.
 
 

Toetsing

  • Actieve participatie in de journal club – aanwezigheidsplicht bij de 9 bijeenkomsten
  • 1 keer actieve voorbereiding van de journal club door extra aandachtig lezen van een medisch-inhoudelijk artikel en een methodologisch artikel (education corner), discussiepunten bedenken en de discussie leiden (individueel of in tweetallen).
  • Na de bijeenkomst waar de student de leiding had, schrijft deze een individueel verslag met een korte samenvatting van de twee artikelen, en een beschrijving van de discussie en conclusies / standpunten hierbij. Dit verslag geldt als toets.
 

Module opzet

Er zullen 9 bijeenkomsten zijn.
In de eerste bijeenkomst wordt het doel en werkwijze uitgelegd en wordt een verdeling gemaakt wie wanneer de actieve voorbereiding heeft en de discussie leidt. Ook bespreken we de eerste twee artikelen. De modulecoördinator zal de eerste keer de actieve voorbereiding doen als voorbeeld voor de volgende bijeenkomsten. Daarna zijn er 8 bijeenkomsten waarin telkens twee artikelen centraal staan, die elk via een andere onderzoeksopzet bepaalde evidence hebben opgeleverd. Hierbij wordt o.a. besproken wat de bewijslast is die ieder van de artikelen leveren over het onderwerp.
Per keer bereidt een student een of twee artikelen voor en leiden ze de discussie. Alle studenten lezen elke keer de artikelen.
 

 Tijdschema

   9  bijeenkomsten:                                                  9 uur
   Voorbereiding :                        9 * 4 uur              36 uur    
   Actieve voorbereiding en verslag:                         8 uur
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2