MED-KIC1
Planetairy Health / duurzaamheid
Cursus informatieRooster
CursusMED-KIC1
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
drs. M.J.W. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J.W. van den Berg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Stobernack
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Stobernack
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.R.W. Touw
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K4: vrijdagmiddag
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
De student:
a. Kent het kernbegrip planetary health en kan de determinanten hiervan benoemen.
b. Kan op basis van inhoudelijke argumenten duidelijk maken wat haar of zijn visie is op vraagstukken omtrent duurzaamheid in de zorg
c. Kan de verkregen kennis gebruiken om zelf tot een innovatie te komen of onderzoek te doen naar de invloed van het klimaat op gezondheid en van gezondheidszorg op het klimaat.
d.  Kan in de setting van een symposium/posterpresentatie mondeling toelichting geven op een zelfbedachte innovatie of onderzoek binnen planetary health of duurzame zorg.
Inhoud
Planetary Health overkoepeld enerzijds de impact van klimaat (en milieu) op de gezondheid van mensen en anderzijdsde impact van de zorgprocessen op planetaire gezondheid. .
De klimaat impact van ziekenhuizen is enorm (m.n +/-7% van de totale CO2 uitstoot van NL). We zullen als dokters en onderzoekers dus een belangrijke bijdrage aan de reductie van de klimaatimpact moeten leveren, die voor CO2 uitstoot is vastgesteld op 55% voor de gehelde zorgsector in 2030. Kortom: Hoe zorgen we goed (of zelfs beter) voor onze patiënten nu, zonder de gezondheid van onze kinderen daarmee in gevaar te brengen?
Welke nieuwe ziektebeelden kunnen we verwachten voor de toekomst (zoönose, zoals COVID of Q‐koorts)?
Moeten medici zich mengen in het debat rond verkleining van de veestapel?
Hoe is menselijke gezondheid gerelateerd aan een gezond milieu cq. milieuproblemen?

Met dit keuzeblok geven we de studenten handvatten om met die vragen aan de slag te gaan.
De studenten krijgen heel prominent de gelegenheid om datgene te doen wat we als maatschappij van academici mogen verwachten: Oplossingen bedenken, samenwerken, discussiëren en innoveren. De student moet zelf aan de slag met haar/zijn creativiteit en wordt door de docenten maximaal gefaciliteerd.

Toetsing
a. Mini duurzaamheidssymposium (dagdeel): Studenten presenteren hun ideeën en mogen deze waar van toepassing “pitchen” bij de betreffende afdelingen. Ook wordt in de stijl van het lagerhuis een debat gehouden over een aantal relevante onderwerpen.
Dit symposium is ook toegankelijk voor: docenten en medewerkers van het Radboudumc en docenten van de andere betrokken faculteiten.

Studenten worden beoordeeld op:
i. Kwaliteit van de poster en de presentatie
ii. Innovatie
iii. Participatie aan debat

Tijdschema: 2 ECTS (56 uur)
i.    12 uur college
ii.     8 uur zelfstudie
iii.  10 uur meelopen op de afdeling en idee formaliseren
iv.    4 uur innovatie uitdenken
v.   15 uur maken van Poster en de presentatie daarvan
vi.    4 uur voorbereiding presentatie symposium
vii.   3 uur symposium
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2