MED-KNCH1-2
Inleiding in de neurochirurgie
Cursus informatieRooster
CursusMED-KNCH1-2
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. H.H.K. Delye
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.H.K. Delye
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.H.K. Delye
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K4: vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
  • Je kan onderbouwd1 beargumenteren wat de voor- en nadelen zijn van de behandeling van een specifieke neurochirurgische aandoening2 bij een specifieke patiënt3.
  • Je kan op basis van gegevens uit anamnese en klinisch onderzoek, een voorstel tot vervolg diagnostiek formuleren.
1met oog voor wetenschappelijke, persoonsgerichte, sociale en maatschappelijke argumenten
2voor een specifiek domein: vasculair, oncologie, wervelkolom, trauma, perifere zenuwstelsel
3met aandacht voor patiënt-karakteristieken zoals leeftijd, medicijngebruik, co-morbiditeit
Inhoud

Neurochirurgie is een complexe en zeer boeiende medische specialisatie die zich toelegt op de heelkundige behandeling van aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel. Hiertoe is er een gedegen kennis van de neuroanatomie, neurofysiologie en neurologie nodig, naast heelkundige technieken variërend van normaal heelkundige handelingen tot delicate microchirurgische en endoscopische technieken . Door de complexiteit van de opbouw en functie van de hersenen, is de neurochirurgie ook bij uitstek een snijdende discipline die steeds vooraan staat in het ontwikkelen van innovatieve technologische hulpmiddelen zoals operatiemicroscoop, neuronavigatie, neuro-monitoring, ‘wakkere’ chirurgie met live-testen van functies, 3D-visualisaties, augmented reality, robotica, deep learning algorithmes etc.

Neurochirurgie lijkt “een ver van mijn bed show”, maar de aandoeningen en gevolgen van de meeste pathologie heeft grote individuele en maatschappelijke consequenties. Denk bijvoorbeeld aan de hevige pijn en uitval bij een rug-of nekhernia,  en daarmee gepaarde tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij vaak jonge mensen. Of de ernstige gevolgen van traumatisch hersenletsel/ hersenbloeding/hersentumor, die drastisch de levenskwaliteit verminderen, met vaak de onmogelijkheid om nog zelfstandig te kunnen leven en functioneren. Zaken die het leven van de patient, maar ook diens directe omgeving drastisch veranderen.

Daarom is basiskennis van neurochirurgische pathologie onmisbaar voor elke basisarts, of die nu huisarts, spoedarts, of specialist wil worden.
  
In deze inleidende cursus neurochirurgie wordt de student begeleid om basiskennis op te doen aangaande de meest voorkomende neurochirurgische pathologie en de behandeling hiervan. Na het volgen van deze module heeft de student een gedegen kennis van bovenstaande en een goed inzicht in de persoonsgerichte en maatschappelijke complexe besluitvorming binnen de neurochirurgie,  die elke basisarts kan gebruiken.

Module opzet
De module maakt gebruik van team based learning. Per domein van de neurochirurgie worden er één of meerder kennisclips ter beschikking gesteld als voorbereiding en opgave van leerbronnen. Daarna zal er een korte E-learning moeten gemaakt worden en zal in groepjes een teamopdracht voorbereid moeten worden. Deze teamopdracht wordt dan tijdens het eerste (online) contactuur plenair besproken. Verder zal dan de informatie overlopen worden, aanvullende vragen verduidelijkt en uitgelegd.
In het tweede (online) contactuur wordt er in groepjes geoefend met het oplossen van een casus aan de hand van de rubric, ter voorbereiding van de eindwerkcasus. Zo wordt er dus per deelgebied een e-learning (1u), een responsiecollege(1u), een begeleide werkgroep (1u) georganiseerd en wordt er per topic ongeveer 4u zelfstudie verwacht.

Tijdschema
Contacturen op vrijdag 8u30-10u30
De taal is Nederlands.  
Week 1: Kennisclips en e-learning Perifere zenuwstelsel, zelfstudie Perifere zenuwstelsel, 1u contacttijd  (responsiecollege na algemene inleiding, doelstellingen verhelderen; uitleg toetsing), 1u begeleide werkgroep (en algemene uitleg)
Week 2:  Kennisclips en e-learning vasculair,  zelfstudie vasculair,  1u contacttijd responsiecollege, 1u contacttijd begeleide werkgroep vasculair
Week 3: Kennisclips en e-learning oncologie, zelfstudie oncologie, 1u contacttijd responsiecollege, 1u contacttijd begeleide werkgroep oncologie
Week 4: Kennisclips en e-learning wervelkolom, zelfstudie wervelkolom 1u contacttijd responsiecollege, 1u contacttijd begeleide werkgroep wervelkolom
Week 5: Kennisclips en e-learning trauma, zelfstudie trauma, 1u contacttijd responsiecollege,  1u contacttijd begeleide werkgroep trauma
Week 6: Kennisclips en e-learning Neuromodulatie en pijnbehandeling (oa DBS, DCS, etc), zelfstudie, 1u contacttijd responsiecollege, 1u contacttijd begeleide werkgroep
Week 7: Kennisclips en e-learning Kinderneurochirurgie, zelfstudie, 1u contacttijd responsiecollege,1u contacttijd begeleide werkgroep
Week 8: zelfstudie en tijd voor eindwerk te maken, 2u contacttijd: in overleg met studenten responsiecollege dan wel bijsturen werkgroepen
Week 9: inleveren eindwerk en toetsing gedurende 2u contacttijd
Week 10: herkansing toets

Toetsing
De toetsing van leerdoel 1 (belangrijkste leerdoel) zal gebeuren door evaluatie van een groepsopdracht, waarbij 4-5 studenten (afhankelijk van aantal studenten) een casus aangereikt krijgen (met een specifieke patiënt met specifieke aandoening in 1 van de domeinen) die zij verder moeten uitwerken. Dit zal voor 50% van het cijfer meetellen en beoordeeld worden middels een rubric die aan studenten kenbaar gemaakt wordt.
Leerdoel 2 getoetst worden in een toets met open vragen. Dit zal voor 50% van het eindpunt meetellen.
 

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2