MED-KPSY4
Mindfulness voor (bio)medische professionals
Cursus informatieRooster
CursusMED-KPSY4
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Arts-de Jong
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Arts-de Jong
Overige cursussen docent
Docent
dr. I. Hanssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I. Hanssen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I. Hanssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1/  VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K2: maandagochtend
K3: maandagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Deze cursus ondersteunt bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
Je bent in staat te reflecteren op je eigen ervaringen en proces tijdens het oefenen (thuis en tijdens onderwijs) met mindfulness als vaardigheid om bewuster aanwezig te zijn bij de ervaringen in je persoonlijke en professionele leven.
Je kunt een onderbouwde mening vormen en uiteenzetten over op mindfulness gebaseerde interventies en de toepassing hiervan binnen de gezondheidszorg en het onderwijs voor (medische) studenten op basis van wetenschappelijke literatuur.
Inhoud
Inleiding
Wat is mindfulness dan? Mindfulness is de bereidheid om aanwezig te zijn bij alle ervaringen, of ze nu prettig of onprettig zijn. Je leert bewuster stil te staan bij je ervaringen en deze met vriendelijkheid en nieuwsgierigheid te onderzoeken. Ook leer je automatische reacties en patronen herkennen, en hierbij te reflecteren op je eigen handelen. Het kan je ook een andere kijk geven op emoties, professionaliteit, communicatie, compassie en zelfzorg. Een vaardigheid die zowel behulpzaam is in je professionele als in je persoonlijke leven.
Mindfulness combineert moderne psychologische en neurofysiologische inzichten met beproefde vormen van meditatie en yoga die zich bijvoorbeeld richten op je adem of bewustzijn van je lichaam op een eenvoudige en toepasbare manier. Uit onderzoek blijkt de klinische toepasbaarheid van mindfulness voor verschillende indicatie, o.a. recidiverende depressie, angststoornis, ADHD en het omgaan met gevolgen van kanker.

Opzet van module
Deze module bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur, gericht op het beoefenen van mindfulness en de wetenschappelijke evidentie van mindfulness in de gezondheidszorg. De verschillende bijeenkomsten zijn:
  • 1 introductiebijeenkomst
  • 8 groepsbijeenkomsten (waarvan 2 zelfstudie-opdrachten)
  • 1 stilteochtend (2 uur)
Je leest verschillende artikelen over onderzoeken naar mindfulness en formuleert hierover discussiepunten. Je geeft in een groepje een presentatie over een wetenschappelijk artikel.

Toetsing
De toetsing van deze cursus bestaat uit 4 onderdelen:
  1. Het schrijven van een wetenschappelijk essay over het nut van mindfulness in de gezondheidszorg
  2. Het schrijven van een reflectieverslag over je eigen proces en ervaringen met mindfulness
  3. Het presenteren van een wetenschappelijk artikel over mindfulness in 2-3 tallen
  4. Betrokkenheid bij onderwijs

 

  
 
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM2