MED-KRAD1
Echografie: techniek, anatomie en de praktijk
Cursus informatieRooster
CursusMED-KRAD1
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. M.J.W. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J.W. van den Berg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Brink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Brink
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK
K2: maandagochtend + vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
  • Je begrijpt de techniek van echografie. Je kent verschillende soorten echoprobes en weet wanneer je deze moet gebruiken. Je herkent artefacten, begrijpt hoe ze ontstaan en je kunt beschrijven hoe je deze artefacten kunt verminderen.
  • Je  weet hoe je een echobeeld technisch kunt optimaliseren (diepte, gain). Je kunt de werking van M-mode , Doppler en Duplex uitleggen.
  • Je kunt het hart echografisch in de volgende vensters in beeld brengen: parasternale lange as, korte as op papillair spier- mitralisklep- en aortaklep niveau, apicale 4 kamer opname, subcostale opname. Je kunt de in beeld gebrachte anatomisch structuren benoemen.
  • Je kent de principes van longechografie.
  • Je kent de principes van abdominale echografie en kan de milt, lever, aorta en de nieren, in beeld brengen en de in beeld gebrachte structuren en hun relatie met de omgevende structuren benoemen.
  • Je kunt je kennis van de anatomie toepassen op snijzaal en op radiologische beelden van de thorax en het abdomen.
  • Je kent de beperkingen van echografie. Je kunt op gemaakte echobeelden reflecteren en je kent de beperkingen van je eigen echografie vaardigheden. Je kunt de plaats van echografie in een diagnostisch proces beredeneren.
Inhoud
Echografie is, net als het lichamelijk onderzoek en conventionele radiologie, niet meer weg te denken uit de patiëntenzorg. Echoapparaten worden kleiner, goedkoper en voor steeds meer hulpverleners toegankelijk. Echografie is een vaardigheid die aan studenten goed te leren is. Bij uitstek is echografie een techniek waarmee het verband tussen anatomie en functie inzichtelijk kan worden gemaakt [1]. In dit keuzeblok leren de studenten theoretische en praktische echografie vaardigheden en verdiepen zij hun anatomische kennis. Dit dient als een solide basis voor uitbreiding van vaardigheden in hun verdere carrière

Voor welke studenten (opleiding, profiel) is deze module vooral geschikt?

Studenten geneeskunde met interesse in anatomie, fysiologie en beeldvormende technieken die graag praktische vaardigheden willen leren.

Toetsing:

Een stationstoets anatomie, individueel beoordeeld: ¼ van het eindcijfer
  1. Een schriftelijke toets: ¼  van het eindcijfer
  2. Een stationstoets echografie, individueel beoordeeld, ½ van het eindcijfer
Leeractiviteiten en tijdschema
Deze keuzemodule beslaat 2 EC (56 uur), verdeeld over 10 weken [2] [3]:
28 uur zelfstudie
15 uur practicum echovaardigheid
5  uur snijzaal practicum
4 uur hoorcollege, 1 uur responsiecollege
2 uur werkgroep
2 uur toetsing
Werkvormen
Cursusgebeurtenissen
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM2