MED-KRSC1
Een hoorcollege maken en geven voor meerdere generaties tijdens de jaarafsluiting (Radboud Student Conference)
Cursus informatieRooster
CursusMED-KRSC1
Studiepunten (ECTS)1
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
prof. dr. E.J.M. Tanck
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.J.M. Tanck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.J.M. Tanck
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K4: vrijdagmiddag
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
De student:
 1. verdiept zich in een medische behandeling of een mechanisme van ziekte of gezondheid.
 2. kan uitleggen hoe een gekozen mechanisme van ziekte of gezondheid, een medische behandeling, en de context daarvan gerelateerd is aan het begrip ‘generatie’.
 3. is in staat vakinhoudelijke kennis uit Q1 t/m Q8 om te zetten naar leerstof geschikt voor een geïnteresseerd lekenpubliek.
 4. is in staat deze leerstof over te brengen aan een geïnteresseerd lekenpubliek in de vorm van een (interactief) hoorcollege.
Inhoud

Tijdens de afsluitende weken van het eerste, tweede en derde bachelorjaar (Radboud Student Conference; 3 t/m 7 juli) vindt op vrijdag 7 juli de Generatiedag plaats. Het idee is dat op deze dag ouders en grootouders van eerstejaars studenten een kijkje in de keuken van de opleiding krijgen. De dag zal bestaan uit verschillende onderdelen zoals hoorcolleges, rondleidingen, werkgroepen en COO-practica. Studenten zullen delen van dit onderwijs zelf verzorgen.
Q5, het eerste kwartaal van het tweede studiejaar, gaat over ‘De humane levenscyclus’, de cyclus die loopt van conceptie via geboorte naar volwassenheid, ouderdom en dood. Deze cyclus omspant meerdere generaties in de zin van cohorten van mensen die rond dezelfde tijd zijn geboren. Vandaar dat bij het thema ‘Generatie’ centraal staat, waarbij op 7 juli – met de familie in de collegebanken – meerdere generaties samenzijn.
De uitdaging is dan ook om hoorcollege te maken dat aansluit bij dit thema op basis van wat je in Q1 t/m Q8 hebt geleerd over ziekte, gezondheid, wetenschap en de context daarvan, waarbij de patiënt telkens je vertrekpunt vormt. Deze brede invalshoek maakt het mogelijk om talloze onderwerpen te kiezen waarover je een hoorcollege wilt maken en geven, zolang je maar inzichtelijk maakt dat er een relatie is tot ‘generaties’. Denk aan de conceptie of het voorkomen daarvan, aan cellulaire veroudering, aan kinderreanimatie, aan mantelzorg, aan arbeidsgerelateerde ziekten, aan dementie, aan de fysiologie van de zwangerschap, etc.. Met deze vrije keuze module heb je de gelegenheid om didactische vaardigheden te ontwikkelen, je te verdiepen in een patiëntgerelateerd onderwerp en dit uit te werken tot een (interactief) hoorcollege voor een geïnteresseerd lekenpubliek.
 
Toetsing
Het (interactieve) hoorcollege zal op vorm (leerdoel 3 en 4) en inhoud (leerdoel 1 en 2) beoordeeld worden met een rubrik door een docent die plaatsneemt in de collegebanken tijdens de Generatiedag. De beoordeling is individueel.
 
Module opzet
De module zal bestaan uit de volgende leeractiviteiten:

 • L1: Inleidend hoorcollege over de opzet van de vrije keuze module.
 • Zelfstudieopdrachten om te bepalen waar een hoorcollege aan moet voldoen.
 • Zelfstudieopdrachten om je in een bepaald ziektebeeld te verdiepen en vanuit een generatieperspectief te beschouwen.
 • L2: Feedback op inhoud over de ontwikkelde leerstof voor het hoorcollege.
 • L3: Feedback op didactische vaardigheden hoorcollege.
 • L4: Technische oefening / inloopspreekuur. Mogelijkheid tot het testen van geluid en beeld en het stellen van vragen n.a.v. eerdere feedback.
 • Generatiedag: Hoorcollege (individueel, 20 minuten) aan bezoekers van de generatiedag.

  
Tijdschema 
In principe drie of vier keer in Q8, op vrijdagmiddag van 13.30-14.30 uur. In onderling overleg kunnen we hiervan afwijken.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2