MED-M1TD4S
MKA Intern coschap
Cursus informatieRooster
CursusMED-M1TD4S
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
drs. S.C. van den Bosch
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. S.C. van den Bosch
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.E.L. Nienhuijs
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student past de verworven kennis van diagnostiek, behandelingsplanning en therapie van kaakchirurgische afwijkingen en ziektebeelden in de praktijk toe en voert kleine kaakchirurgische ingrepen, waaronder extracties en hechten, uit.
De student functioneert als aankomend tandarts binnen de kliniek voor mond- kaak- en aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud en past daarbij de verworven algemene medische kennis en kennis van lokale anesthesie, mondziekten en kaakchirurgie integraal toe.
Inhoud

A. Functioneren binnen de afdeling mond- kaak- en aangezichtschirurgie van het UMC St Radboud.
B. Uitvoeren van kaakchirurgisch onderzoek en diagnostiek.
C. Stellen indicatie en opstellen behandelingsplanning voor kaakchirurgische ingrepen.
D. Toepassen hygiëne en steriliteit.
E. Toedienen lokale anesthesie voor kleine kaakchirurgische ingrepen.
F. Uitvoeren extracties en andere kleine kaakchirurgische ingrepen.
G. Eerste hulp bij dento-alveolaire traumatologie.
H. Assisteren bij grote kaakchirurgische ingrepen.
I. Patiëntenbesprekingen.
J. Eerste hulp UMC St Radboud.
 
Plaats en functie in het curriculum
Het intern coschap Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie bouwt voort op de blokken "Hoofd Hals 1", " Beweging, zenuwstelsel en locale anesthesie" en "Hoofd Hals 2". Binnen het eerste masterjaar heeft het blok MKA-intern een duidelijke relatie met de blokken "Hoofd Hals 3" en "Functieherstel 4", waar de klinische aspecten van de maxillofaciale prothetiek en implantologie aan de orde komen. "MKA-intern" dient als onderbouw voor het extern coschap Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie in het derde masterjaar.
 
Raamplancompetenties: I-a, I-b, I-c, I-d, I-e, I-f, I-g, I-h, I-i, I-j, III-a, III-b, III-c, III-d,
VI-a, VI-h
 
Leertraject
Het onderwijs bestaat uit werkbesprekingen, PowerPoint presentaties, niet-klinische en klinische practica gedurende een intern coassistentschap van 3 aaneengesloten weken. Totale studiebelasting: 120 uren.
 
Literatuur
1. Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Farmacotherapeutisch Kompas; online raadpleegbaar
2. Stoelinga PJW, Brouns JJA. Mondchirurgie voor Tandartsen. Bohn Stafleu Van Loghum; 2009.
3. Nederlands/Engels Medisch Woordenboek.
4. Schünke M, Anatomische Atlas Prometheus (Hals en Inwendige organen deel 2), ISBN 9789031384444000; 2010.
5. Stegenga B, Vissink A, de Bont LGM. Mondziekten & Kaakchirurgie Assen: Van Gorcum 2013.
 
Tentaminering
Beoordeling aan de hand van functioneren en het ingevulde portfolio.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Co-schap
Weging1
ToetsvormCo-schap
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR