MED-M1TD8T
Kind, gebitsontwikkeling en behandelplanning
Cursus informatieRooster
CursusMED-M1TD8T
Studiepunten (ECTS)7
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
M. Aarts
Overige cursussen docent
Docent
M.C.T. van den Braak
Overige cursussen docent
Docent
M.A. Créton
Overige cursussen docent
Docent
S. Herrero Llorente
Overige cursussen docent
Docent
P.M.J. Hoekstra-van Hout
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1-PER3  (01-09-2022 t/m 23-04-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Hoofddoelstellingen "Kind"

Door het volgen van het blok leert u kennis te maken met de (on)mogelijkheden van het behandelen van jeugdigen en krijgt u handvatten aangereikt waarmee kennis, kunde en inzicht kunnen worden ontwikkeld en geëvalueerd door zowel staf als collega-studenten.
Na het gevolgd hebben van dit blok wordt u geacht over voldoende theoretische en klinische achtergronden te beschikken

1. om gebruik makend van de resultaten uit anamnese en klinisch onderzoek, een behandelplan op te stellen, toegesneden op goed benaderbare patiënten van 9 tot 18 jaar.

2. de toepassingsmogelijkheden en effectiviteit van preventieve en restauratieve maatregelen te beargumenteren, ter behoud van gebitselementen en het parodontium bij jeugdigen

3. samen met de patiënt en/of zijn begeleiders/verzorgers voor langere termijn een zorgplan op te stellen, gebaseerd op de prognose van ontstaan en verloop van ziekte en afwijkingen, waarin opgenomen de frequentie van periodiek onderzoek, te monitoren fenomenen 
    en professionele preventie.

4. een noodzakelijk of wenselijk geachte behandeling binnen de professionele kaders van de tandheelkunde en mondzorgkunde te gaan uitvoeren.


Hoofddoelstellingen "Orthodontie"
1. U bent in staat de mogelijkheden van interceptief handelen, in geval van zich ontwikkelende orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen, toe te passen (A).

2. U bent op de hoogte van de biologische achtergronden van klinische interventie bij orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen (B).

3. U bent in staat globale strategieën aan te geven voor de behandeling van verschillende orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen voor kinderen en volwassenen (C).

4. U kunt een onderbouwd oordeel vormen over de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten orthodontische en gelaatsorthopedische apparatuur en hun praktische toepasbaarheid bij individuele patiënten(D).

5. U kunt patiënten goed geïnformeerd op het juiste moment en op gefundeerde wijze voor een orthodontisch consult naar een orthodontist verwijzen en u bent in staat patiënten te informeren over recidief en de benodigde retentie na een actieve orthodontische   
     behandeling (E).
Inhoud

Globale inhoud van het compartiment “Kind”

A. Inleiding
B. Diagnostiek en indicatie
C. Preventie van cariës
D. Pijnbestrijding
E. (restauratieve) Behandeling van jeugdigen (signaleren van behandelnoodzaak en -behoefte op basis van opleidingscompetenties).
F. Parodontologie
G. Endodontologie (essentie met name casuïstiek)
H. Traumatologie (essentie met name casuïstiek)


 
Globale inhoud van het compartiment “Orthodontie”

A. Interceptief handelen
B. Biologische achtergronden van klinische interventie
C. Behandelingsplanning
D. Principes van orthodontische apparatuur
E. Wanneer en hoe te verwijzen


Plaats en functie in het curriculum
 
Het blok is voor het studiejaar 2019-2020 onderverdeeld in een compartiment “Kind en ontwikkeling” (M1Td8tA) en een compartiment “Orthodontische behandelplanning en praktische toepassingen” (M1Td8tB) 
Het compartiment “Kind” : Bij het theoretische onderwijs in de kindertandheelkunde wordt onderscheid gemaakt tussen de drie masterjaren. Het is de bedoeling het onderwijs qua inhoud en opzet opbouwend vorm te geven. In het eerste masterjaar wordt een basis gelegd waarop in de daaropvolgende studiejaren kan worden gebouwd. Binnen het theoretisch onderwijs worden een aantal hoofdstukken onderscheiden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteedt aan specifieke patiëntengroepen (selectie), de daarbij behorende al dan niet bijzondere strategieën en de aspecten die van belang zijn voor de samenwerking met andere zorgverleners in de mondzorg. Daarbij is uitgegaan van de globale indeling van het leerboek Kindertandheelkunde (delen I en II):
Het compartiment "Orthodontie” bouwt voort op het tweedejaarsblok "Lichaamsgroei, gelaatsgroei en gebitsontwikkeling" en op het derdejaarsblok "Toegepaste groei en ontwikkeling". In deze blokken heeft u onder andere kennis gemaakt met de prenatale en postnatale ontwikkeling van de dentitie en het gelaat, en het ontstaan van en aan de diagnose van orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen.
De vaardigheden die u zich in dit blok eigen zult maken, vormen de basis voor het profiel Kind & Ontwikkeling in het tweede en derde masterjaar en/of voor het handelen (kennen en kunnen) als tandarts in de algemene praktijk. Bovendien staan de vaardigheden in directe relatie met het blok “Integrale tandheelkunde: kinderen” .
 

Raamplancompetenties

I-a,b,d,e,i,j,l;II-a,d;III-c,d,f,I;V-h;VI-c,g,h.


Toetsing

Er zijn separate toetsen gepland voor het compartiment Kind en het compartiment Ortho
 
  • De toets “Kind” bestaat uit een schriftelijk tentamen met 10 open vragen.De vragen wordt gesteld aan de hand van een of meerdere patiëntencasus.
  • De toets “Orthodontie” bestaat uit een schriftelijk tentamen met open vragen en extended matching vragen. Een deel van de vragen wordt gesteld aan de hand van één of meerdere casus.
De toets van beide compartimenten moet met een voldoende zijn afgesloten waarna voor de bepaling van het eindcijfer het eindcijfer de verdeling 15/85 wordt gehanteerd voor resp. het onderdeel Kind en het onderdeel Ortho
 

Literatuur

1. Amerongen, W.E.:Kindertandheelkunde Deel 1, tweede herziene druk 2009 van
    BohnStafleu Van Loghum, ISBN 978 90 313 6921 8. Ook als E-book beschikbaar. 
2. Amerongen, W.E.:Kindertandheelkunde deel 2, 2e herziene druk 2013.ISBN
    9789031391929.
3. Nanci A. Ten Cate's. Oral Histology,8e druk, ISBN 9780323078467;2007.
4. Proffit WR, Fields HW, Larson B, Sarver DM, Contemporary Orthodontics, 6e druk, :
    Elsevier Health Sciences; 2018.
    Hardcover ISBN: 9780323543873
    eBook ISBN: 9780323543897
    eBook ISBN: 9780323543880
    eBook ISBN: 9780323624527
5. Rakosi T, Jonas I & Graber TM. Orthodontic Diagnosis. Thieme Medical Publishers Inc.  
    New York; 1993.
6. Diverse auteurs, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

 

Leertraject
 
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
“Kind”        
A-H hoorcollege 12 28 40
“Ortho”        
A-E hoorcollege 10   10
  werkgroep 19   19
  zelfstudie   110 110
  responsiecollege 8   8
  toets 3    
Totaal   52 110 190

 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen kind
Weging15
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Tentamen ortho
Weging85
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4