MED-M1TI5K
Integrale tandheelkunde 'masterklinieken 1'
Cursus informatieRooster
CursusMED-M1TI5K
Studiepunten (ECTS)11
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
drs. E.L.M. Vergoossen
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.L.M. Vergoossen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. E.L.M. Vergoossen
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. De betekenis van beroepsdifferentiaties en specialismen in relatie brengen tot de tandheelkundige praktijk en daarvan een vertaalslag maken tot het werken in tandheelkundige teams.
  2. Op basis van inzicht in onderwijsinhoud en onderwijsvorm van de Masterprofielen én op basis van reflectie beargumenteerd de voorkeur voor een bepaald profiel bepalen en kunnen weergeven.
  3. Binnen de daarvoor geldende termijn wordt een portfolio samengesteld waarin de beargumenteerde voorkeur, in de vorm van een ‘motivatiebrief' kenbaar wordt gemaakt.
Inhoud
A.     Het blok ”Profieloriëntatie” is bedoeld als voorbereiding op het onderwijs in de Masterprofielen, die in het volgend studiejaar worden aangeboden.
B.     In dit blok wordt zowel digitaal via Black Board als fysiek kennis gemaakt met het onderwijsaanbod van de verschillende Masterprofielen.
C.     Van deze kennismaking en de hierbij opgedane ervaringen wordt een verslag gemaakt. Daarnaast wordt in briefvorm een gemotiveerde voorkeursvolgorde aangegeven voor indeling in één van de drie Masterprofielen.

Relatie tot het totale curriculum
Het blok bereidt voor op het onderwijs van de Masterprofielen – geen directe relaties met overige onderwijseenheden.


Procedure profielindeling 2016-2017
De proceduree profielindeling wordt bij aanvang van het blok bekend gemaakt via het blokboek en Black Board.
Leertraject
Onderdeel  Onderwijsvorm  Contacturen  Zelfstudie-uren  Sbu 
 zelfstudie   2   2
B  hoorcollege   2     2
   practicum stage 20   20
C  zelfstudie   6   6
         
Totaal    22 8 30
Literatuur
De voor dit blok noodzakelijke informatie is digitaal beschikbaar op Blackboard.
De noodzakelijke informatie wordt aangeleverd vanuit de profielen
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR