MED-M2PGTP
Profiel Gerodontologie: theorie
Cursus informatieRooster
CursusMED-M2PGTP
Studiepunten (ECTS)14
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
dr. W.J. Kluter
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.J. Kluter
Overige cursussen docent
Docent
A. Visser
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2-PER3  (14-11-2022 t/m 23-04-2023)
Aanvangsblok
PER2/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNieuw curriculum vanaf 2018-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
Voorinschrijving geopendvanaf - t/m -
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
 • De student is in staat om voor klinische behandelingskeuzes een wetenschappelijke onderbouwing te geven.
 • De student bezit kennis over het plannen en uitvoeren van eenvoudige klinische behandelingen.
 • De student bezit kennis over het plannen en uitvoeren van klinische behandelingen op het gebied van de gerodontologie (licht complexe situaties vanwege medische en/of gedragsproblematiek).
 • De student kan relevante medische aspecten integreren in de behandeling.
 • De student bezit kennis op het gebied van gedragsmatige en psychologische benaderingen, inclusief communicatieve en consultvaardigheden, specifiek gericht op ouderen met multimorbiditeit.
 
 
Inhoud
Algemeen
 • kennis van verouderingsprocessen en de etiologie en de behandeling van lichamelijke aandoeningen en de orale manifestaties;
 • kennis en kunde op het gebied van het geriatrisch assessment;
 • kennis en kunde op het gebied van medisch-ethisch handelen.

Communicatie
 • communicatieve vaardigheden in de omgang met (communicatief beperkte) kwetsbare ouderen, hun familie en hun (mantel)zorgverleners;
 • kennis van cognitieve beperkingen en onbegrepen gedrag van ouderen voortkomend uit een psychiatrische aandoening of organisch psychosyndroom.

Medisch-tandheelkundige interacties
 • diagnostiek van mondgezondheidsproblemen bij ouderen en de effecten van medicatie;
 • kennis van en handelend kunnen optreden bij medisch urgente situaties waarin kwetsbare ouderen zich plotseling kunnen bevinden.

Zorgverlening
 • kennis en kunde op het gebied van identificatie, ondersteuning, preventie, curatie en evaluatie van orale aandoeningen en ziekten bij kwetsbare ouderen.

Plaats en functie in het curriculum
Het profiel ‘Gerodontologie’ sluit aan op het blok ‘Ouderen Tandheelkunde (M1). Bovendien in meer algemene zin op de blokken betreffende algemeen medische kennis en communicatie (MTI 2, 4 en 6, en communicatie 1 en 2).
De volgende blokken gelden als ingangseis voor het profiel ‘Gerodontologie’:
M1Kp1r:              Profieloriëntatie
M1GM6r:            Professionele ontwikkeling 4
M1Ti5k:               Masterklinieken 1
M1Ti4t:                 Ouderentandheelkunde

Raamplancompetenties
I m.u.v. h
II
III m.u.v. h
IV
V d, e, g t/m j
VI m.u.v. r en t
VII

Leertraject
Het profiel ‘Gerodontologie’ heeft deels een flexibel leertraject. Individuele invulling is op onderdelen bespreekbaar.
Bij stages stelt de student zich op de hoogte van de regels, voorschriften en aanwijzingen van de stage-instelling en handelt daarnaar. Hij heeft geen arbeidsovereenkomst en is daarom geen werknemer. Ook ontvangt hij geen stagevergoeding.
Tijdens de stage wordt de student begeleidt door een stagebegeleider. Van de stagebegeleider wordt verwacht dat hij/zij tijdens de stage de student mee laat kijken met zijn/haar werkzaamheden en informatie geeft over het vak en de organisatie waar hij/zij werkt.

 
 
Literatuur
 • Frencken JE. Atraumatic restorative treatment and minimal intervention dentistry. Br Dent J. 2017 Aug 11;223(3):183-189. doi:10.1038/sj.bdj.2017.664.PMID: 28798450. 
 • Frencken JE. The art and of science of mimimal intervention dentistry and atraumatic restorative treatment. Stephen Hancocks Publisher, 2018.
 • Gemert JWM van, Maarel-Wierink CD van der, Klüter WJ, Hillebrands E, Putten GJ van der. Actieve zuurstof bij de behandeling van (wortel)cariës en de toepasbaarheid ervan bij kwetsbare ouderen Ned Tijdschr Tandheelkd 2018; 125: 161-166.
 • KIMO. Klinische praktijkrichtlijnen op gebied van ouderen; https://www.hetkimo.nl/richtlijnen
 • Klüter WJ, Baat C de. Proefschriften 25 jaar na dato. Orale zelfzorg voor dentate ouderen. Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 323-329.
 • Klüter WJ, Baat C de. Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen. Den Bosch: Marathon Uitgeverij, 2017.
 • Maarel-Wierink C.D. Desolate dentitie als gevolg van wortelcariës (casuïstiek). Ned Tijdschr Tandheelkd 2020 (3) 127: 153-156.
 • Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen. Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Utrecht: Nederlandse vereniging van verpleeghuisartsen, 2007.
 • Ned Tijdschr Tandheelkd. Themanummer Mondzorg voor kwetsbare ouderen. Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 126: 623-696.
 • Ned Tijdschr Tandheelkd. Themanummer Speeksel & mondgezondheid. Ned Tijdschr Tandheelkd 2020 (10); 127: 515-585.
 • Verheul-van der Voorden K, Willems HC, Klüter WJ, Maarel-Wierink CD van der. Autonomie in het mondzorgplan van de zorgafhankelijke, cognitief beperkte oudere patiënt. Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 126: 207-212.
 • Walsh LJ. Minimal intervention management of the older patient. Br Dent J. 2017 Aug 11;223(3):151-161.

Toetsing
Beoordeling portfolio
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen