MED-M2PK1K
Profiel Kind: kliniek 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-M2PK1K
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
H. El Ansari-de Groot
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.M.D. Diemel
Overige cursussen docent
Docent
E.J.M.C. Kempen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.A. Rangel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.A. Rangel
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Orthodontie:

1. U hebt kennisgemaakt met het functioneren in een setting waar orthodontische zorg wordt geleverd.
2. U bent in staat om theoretische achtergronden en preklinische vaardigheden te integreren in de diagnostiek en behandelplanning van patiƫnten die in aanmerking komen voor een orthodontische behandeling.
3. U bent in staat om op basis van een orthodontische anamnese en een klinisch onderzoek bij een patient een op de patiƫnt gericht behandelplan op te stellen.
4. U bent in staat eenvoudige orthodontische behandelingen uit te voeren en de voortgang te bewaken.
5. U kunt eenvoudige en complexe orthodontische behandelingen onderscheiden.

Kindertandheelkunde:

4. U hebt kennisgemaakt met functioneren in een multidisciplinaire behandelgroep, rond de tandheelkundige behandeling van kinderen en adolescenten. 
5. U bent in staat om theoretische achtergronden en preklinische vaardigheden te integreren in de tandheelkundige zorg- en behandelplanning en behandeling van kinderen en adolescenten, onder supervisie.
6. U maakt in bovengenoemde behandeling gebruik van kennis op het gebied van de kindergeneeskunde en het gebied van gedragsmatige en psychologische benaderingen.

Bijzondere groepen in de tandheelkundige zorg

7. In overleg is een individueel programma met persoonlijke leerdoelen mogelijk, op het gebied van een gekozen bijzondere groep (ouderen, oncologie, etc.).
 
Inhoud
Globale inhoud

A. Wetenschappelijke vaardigheden
B. Orthodontie
C. Kindertandheelkunde
D. Bijzondere groepen en medische problematiek
E. Medische psychologie en gedragswetenschap


Relatie tot het totale curriculum

Het profiel Kind & Ontwikkeling sluit aan op verschillende lijnen van het kerncurriculum: de kindertandheelkunde blokken (jeugdigen en integraal kinderen), de blokken aangaande de gebitsontwikkeling en orthodontie (groei1, groei2 en ortho) en meer in algemene zin op de blokken betreffende algemeen medische kennis en de communicatie (medisch 1, 2, & 3 en communicatie 1&2).
Ingangseisen voor het profiel zijn: M1Kp1r; M1Ti3k; M1Ti2t; M1Td5t en M1GM6r.


Raamplancompetenties

In dit profiel wordt onder andere specifiek gewerkt aan de volgende Raamplancompetenties: III-e,j,k; V-f; en VI-b,r,t.
 
 
Leertraject
 
M2PKtp      
  Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
Introductie hoorcollege 1   1
Evidentie verslag 2 38 40
Orthodontie prekliniek 96 16 112
  werkgroep 12 56 68
Kindertandheelkunde werkgroep 10 54 66
Bijzondere zorggroepen werkgroep 6 20 26
Kindergeneeskunde werkgroep 2  6 8
Gedragswetenschap/psychologie werkgroep 12 53 65
 Verdieping Veilig thuis werkgroep 2  4 6
TOTAAL M2PKtp 153 239 392
M2PK1k        
Kindertandheelkunde kliniek en casus 70 14  
Orthodontie kliniek en casus  70 14  
         
TOTAAL M2PK1k   140 28 168
 

Literatuur
  1. McLaughlin RP, Bennett JC, Trevisi H. Systemized Orthodontic Treatment Mechanics. 2nd  edition. Elsevier Health; 2001. ISBN: 9780723431718.
  2. Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. 5th edition. Elsevier Health Sciences; 2012. ISBN: 9780323083171 (book and online license).
  3. Van der Linden FPGM. Gebitsontwikkeling bij de mens. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.ISBN: 978 90 313 7531 8.
  4. Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry: from Basics to 3-D Imaging. 2nd edition. Chicago: Quintessence Publishing Co, Inc; 2006. ISBN: 9780867154610.
  5. Broers, D., Mondzorg bij mensen met een beperking. Prelum Uitgevers, eerste druk, 2011. 5.
  6. van Amerongen WE et al., Kindertandheelkunde 1. Bohn Stafleu van Loghum Houten, tweede druk 2009.
  7. van Amerongen WE et al., Kindertandheelkunde 2. Bohn Stafleu van Loghum Houten, tweede druk 2013.
  8. Andreasen JO et al., Traumatic dental injuries; a manual. Wiley/Blackwell, derde druk 2011 
     
Toetsing

In het profiel worden verschillende toetsvormen gebruikt: beoordelingen van mondelinge en schriftelijke presentaties en verslagen, beoordeling van actieve participatie in werkbesprekingen en practica, beoordeling van klinische competenties tijdens interne en externe stages, beoordelingen van de wetenschappelijke verdiepende opdracht, beoordeling van portfolio.

 
 
 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Practica + portfolio
Weging1
ToetsvormPracticum
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR