MED-M2PRTP
Profiel Reconstructief: theorie
Cursus informatieRooster
CursusMED-M2PRTP
Studiepunten (ECTS)14
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N.H.J. Creugers
Overige cursussen docent
Docent
drs. T.J. Creugers
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.A. Fokkinga
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A. Hevinga
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
  • De student past de principes van wetenschappelijke redeneren, reflecteren en oordeelsvorming toe bij besluitvorming in de te verlenen restauratieve mondzorg die het kerncurriculum overstijgen (M2PRtp).
  • De student is op basis van wetenschappelijk redeneren in staat behandelingen uit te voeren op onderdelen van de restauratieve tandheelkunde die het kerncurriculum overstijgen (M2PR1k & M3PR1k).
Inhoud
Globale inhoud van het blok
A.        (Effectieve) preventieve maatregelen; motivatie en gedrag
B.        Risico groepen en risicopatiënten
C.        Behandelbehoefte en behandelnoodzaak
D.        Gebitsfuncties in relatie tot restauratieve interventies
E.        (Differentiaal) diagnostiek
F.        Evidentie & Klinische besliskunde
G.        Zorgplannen bij complexe tandheelkundige afwijkingen
H.        Risico taxaties en faalkarakteristieken van restauratieve interventies
I.          Patiëntmanagement
J.         Presentatie van zorgplannen, referaten, portfolio
K.        Gedrag
L.         Prekliniek van onderwerpen in de Reconstructieve Tandheelkunde
M.        Kliniek (M2PR1k & M3PR1k)

Plaats en functie in het curriculum
Het profiel Reconstructieve Tandheelkunde bouwt voort op de kennis en kunde van de deelvaardigheidsblokken Endodontium 1, Functieherstel 4 Verdieping, Edentaten, Preklinische vaardigheidstraining, en de vaardigheden verworven binnen de lijn Integrale Tandheelkunde (klinisch vervaardigen van indirecte restauraties, klinische uitvoering van endodontische behandelingen).

Op het terrein van de reconstructieve tandheelkunde hebben zich de laatste decennia veel ontwikkelingen voorgedaan. Door effectievere preventieve zorg, uitbreiding van restauratieve mogelijkheden en verbetering van bestaande technieken loopt het aantal edentate patiënten sterk terug en behouden meer mensen tot op hoge leeftijd hun natuurlijke, weliswaar veelal gereduceerde, natuurlijke dentitie. De combinatie van toegenomen behandelmogelijkheden en het aantal gereduceerde dentities gaat gepaard met een kritischere houding van de zorgvragers. Dit resulteert in een complexe tandheelkundige problematiek en zorgvraag, waarvoor ook in het licht van een gevarieerde populatie meestal meerdere oplossingen mogelijk zijn. Bij elk probleem zal voor iedere individuele patiënt volgens principes van klinische besliskunde de afweging moeten worden gemaakt wat de meest geëigende oplossing is voor dat probleem. In het gemeenschappelijke deel van het profiel staan theoretische achtergronden, raakvlakken van de verschillende aandachtsvelden, zorgstrategieën en zorgplannen centraal.
Studenten die het reconstructief profiel kiezen moeten uiteindelijk in staat zijn patiënten en collega tandartsen een onderbouwd advies te kunnen geven over de verschillende restauratieve mogelijkheden voor verschillende problemen. Binnen het profiel zijn er de volgende aandachtsvelden (R1) Complexe endodontologie; (R2) complex kroon- en brugwerk / partiële prothetiek; (R3) Directe adhesieve tandheelkunde in complexe gevallen; (R4) Uitneembare prothetische voorzieningen op implantaten en (R5) Temporomandibularie dysfunctie. Binnen het profiel kan men zich op een specifiek deelgebied verder bekwamen en wordt men op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken (state of the art). Zowel in het gemeenschappelijke deel van het profiel als bij de aandachtsvelden, maar ook bij de patiëntbehandeling in de klinische differentiatie staan het "evidence-based" en het zo voorspelbaar mogelijk handelen centraal.

Raamplancompetenties (Raamplan 2008)
I-a t/m f, I, k, II-a, c t/m g, i, III-a t/m g, i, j, l, m, V-d, e, h t/m j, VI-f t/m i, l, m, o.


Leertraject
 
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
A t/m J werkgroep   40 160 200
K       80
L Prekliniek   90   30 120
M Kliniek1* 160   160
  Kliniek2* 120   120
Totaal   410 190 680
* dit is inclusief de voorbesprekingen voorafgaand aan de patiënten behandelingen

Literatuur
  • Creugers NHJ, Witter DW, de Baat C. Kronen en bruggen. Theoretische uitgangspunten en praktische. Houten; Prelum (2015).        
  • Creugers NHJ, Witter DW, de Baat C, Keltjens H. De partiële gebitsprothese. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum (2011).
  • Kalk W, van Waas MAJ, van Os JH. De volledige gebitsprothese in woord en beeld. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum (2001)
  • Van Strijp, AJP, van Amerongen JP, de Kloet HJ, van Loveren C, Penning Ch, Roeters FJM, Verhoef A. Cariëslaesies. Diagnose en behandeling. Prelum, Houten (2015).
  • Thoden van Velzen SK et al: Endodontologie (3e druk). Bohn, Stafleu, Van Loghum,  Houten. 2010.
Daarnaast komen verschillende wetenschappelijke (recente) artikelen aan de orde. Er kunnen bij de specifieke aandachtsvelden behorende aanwezige boeken geraadpleegd worden. Er wordt verwacht dat de literatuur gebruikt bij de (deelvaardigheid)blokken van het 1e Masterjaar wordt geraadpleegd indien van toepassing.

Toetsing
Ieder blok (met eigen vakcode) krijgt een apart eindcijfer. Beoordeling van theorie en verdieping vindt plaats op grond van actieve participatie aan werkgroep bijeenkomsten, presentatie van leertaken, preklinische opdrachten en portfolio. Voor kliniek 1 en kliniek 2 worden de klinische practica en werkbesprekingen beoordeeld aan de hand van het CanMeds model (o.a. gebaseerd op ingevulde EPA-formulieren). In kliniek 2 worden daarnaast ook de eindcasuïstiek beoordeeld.
Het gedetailleerde beoordelingsprotocol staat beschreven in het blokboek.
 

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten theorie
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR