MED-M2TI5K
Integrale tandheelkunde: masterklinieken 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-M2TI5K
Studiepunten (ECTS)11
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
X.J.L.R. Bochem
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Docent
A.T.A.M. Bremers
Overige cursussen docent
Docent
drs. C.F. Bruins
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N.H.J. Creugers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1WL-PER4WL  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER1WL/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNieuw curriculum vanaf 2018-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
Voorinschrijving geopendvanaf 13-06-2022 t/m 10-07-2022
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Doelstellingen
 1. U verleent integrale tandheelkundige zorg, gebruikmakend van gedragswetenschappelijk, algemeen medische en wetenschappelijke aspecten in samenwerking met andere tandheelkundige hulpverleners.
 2. U monitort en coördineert de vereiste tandheelkundige zorg en de daarvoor vereiste samenwerking.
 3. U behandelt in een integrale setting patiënten op het terrein van de cariologie, endodontie, parodontologie en functieherstel.
 4. U functioneert als een zelfstandige, tandheelkundige medewerker in een inter-professioneel team vergelijkbaar met een eerstelijns tandheelkundige praktijk.
Inhoud

Globale inhoud van het blok

   1. Diagnostiek, behandelplanning en evaluatie
   2. Behandeling
   3. Toepassing klinische besliskunde
   4. Samenwerking en communicatie
   5. Competentieontwikkeling
   6. Werken met een portfolio
   7. Ergonomie


Plaats en functie in het curriculum
In de Bachelorfase heeft u basale vaardigheden opgedaan in de onderwijslijnen restauratie van gebitselementen, endodontium, parodontium, functie en functieherstel en communicatie met patiënten.
In de Masteropleiding is het onderwijs veelal gericht op het aanleren van deelvaardigheden op elementniveau, begeleid door specifieke vakdocenten. Gedurende het jaar zal steeds meer integratie plaatsvinden. Behandelingen worden uitgevoerd onder begeleiding van stafleden uit diverse subspecialismen. De patiëntenbehandeling vormt een (klinisch) continuüm gedurende de drie masterjaren.
In de lijn Integrale Tandheelkunde staat de competentieontwikkeling volgens een gemodificeerd CanMeds model centraal. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met het blok Academisch klinisch redeneren 2.
De integratie ten behoeve van de patiëntzorg komt tot uiting in een integraal behandelplan, dat het uitgangspunt van elke patiëntenbehandeling is. Specifieke vaardigheden over het opstellen en presenteren van behandelplannen vindt plaats in het blok Academisch klinisch redeneren 2 (zie blokboek Academisch klinisch redeneren) en de uitvoering van de behandelingen vinden plaats in het blok masterkliniek M2. Het opstellen en presenteren van een behandelplan wordt gezien als een belangrijke vaardigheid van de (aankomend) tandarts. Vele rollen van het CanMeds model komen samen binnen deze discipline.

‘Binnen’ blok masterkliniek M2 vindt het klinisch onderwijs in de Cariologie, Endodontie, Parodontologie en Functieherstel plaats in een integrale setting met 4e-, 5e- en 6ejaars studenten tandheelkunde en 3e- en 4ejaars studenten mondzorgkunde.
Door de integrale roostering van deze blokken neemt de flexibiliteit voor het maken van afspraken met patiënten toe. Dit komt de patiëntzorg en de efficiency ten goede. Door de interprofessionele setting bestaat de mogelijkheid tot delegeren van deelbehandelingen en peer-teaching. De vaardigheden aangeleerd binnen blok Masterkliniek M1 worden in het vijfde en zesde studiejaar volledig geïntegreerd. In Masterkliniek M2 gaat u zich bezighouden met complexere behandelingen op mondniveau. In Masterkliniek M3 gaat u zich bezighouden met de meest complexe behandelingen en met de organisatie van en samenwerking binnen de Masterkliniek.

Raamplancompetenties:

I           a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l
III        a,b,c,d,e,f,i,j,I,m
IV        a.b
V         d,e,g,h,i
VI        d,f,g,h,i,j,k,l,m,u

Onderwijsvormen
Klinisch practicum (KP)
Tijdens het klinisch practicum (KP) wordt u in de gelegenheid gesteld om onder supervisie klinische ervaring op te doen op het gebied van de integrale tandheelkunde en deelverrichtingen. Alle practica zijn begeleide practica, omdat er sprake is van patiëntenbehandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een gedegen planning en het maken van afspraken met patiënten.
 
Literatuur
Er wordt geen specifieke literatuur voorgeschreven. Er wordt verwacht dat de literatuur gebruikt bij de deelvaardigheidsblokken wordt geraadpleegd indien van toepassing. Verder kan het nodig zijn relevante literatuur gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschriften op te zoeken en te bestuderen.
 
 


Aanbevolen literatuur:
 1. Beertsen W. et al. Parodontologie 1e druk (2009).
 2. Brand HS, van Diermen DE, Makkes PC. 2e herziene druk (2006). Algemene ziekteleer voor tandartsen.
 3. Hackshaw et al. (2009) Inleiding in de Evidence based Tandheelkunde.
 4. Stegenga B. et al. Mondziekten & Kaakchirurgie (2011).
 5. Thoden van Velzen S. & Wesselink  P. Endodontologie 3e geheel herziene druk, studenteneditie (2010).
 6. Laverman J.V. Volledige Keramische restauraties (studenteneditie) (2007).
 7. Offringa et al. Inleiding evidence-based medicine, klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal, 3e herziene druk (2008).
 8. Soet, de; Hygiene en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk (2018)
 9. Creugers, Witter, de Baat.  Kronen en Bruggen


Tentaminering
Toetsing vindt plaats op basis van het gemodificeerde Canmeds model. Dit wordt onder andere gebaseerd op informatie verkregen tijdens het klinisch practicum met behulp van EPA-formuleren.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER1 (+uitlopers vorig jaar)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER2 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER3 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER4 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
eindbeoordeling practicum
Weging1
ToetsvormPracticum