MED-M3KV1T
Vrije keuze 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-M3KV1T
Studiepunten (ECTS)3 - 60
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.R. Kuijpers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.A.R. Kuijpers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
THKJAAR  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student de gelegenheid bieden om een eigen invulling te geven aan 80 SBU (3 EC) om individuele doelstellingen te kunnen behalen en verantwoording te dragen voor verdieping, planning en organisatie.
Inhoud
Globale inhoud
De opleiding biedt voor de inpassing van onderwijseenheden van buiten de opleiding een verplichte vrije ruimte van 3 EC Student kiest zelf vanaf het 1e jaar van de masteropleiding een invulling van tenminste 80 SBU. Dit kan een niet- tandheelkundige onderwijseenheid aan een universiteit zijn of een verdieping gerelateerd aan de tandheelkunde of juist op een ander vlak.
  1. het volgen van een niet-tandheelkundige onderwijseenheid aangeboden door het Radboudumc, de Radboud Universiteit of andere geaccrediteerde academische instellingen in Nederland, danwel aan een buitenlandse universiteit. Dit kan een blok zijn bij alle andere WO-opleidingen, zoals psychologie, pedagogiek, filosofie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, bedrijfskunde, rechten e.d;
  2. Uitbreiding van de wetenschappelijke stage met 80 SBU;
  3. additionele vaardigheden te verwerven op een terrein van een van de tandheelkundige of aan de tandheelkunde gerelateerd medische subdisciplines (bv participatie in onderdelen van post-initiële opleidingen, een stage in het kader van het internationale uitwisselingsprogramma, ander profiel etc.
De organisatie van het blok berust bij de student zelf. Dit betreft het schrijven van het voorstel met doelstellingen, uitvoering en verslag of in geval van een onderwijseenheid aan een andere faculteit of universiteit de inpassing in het programma. Het inpassen van de onderwijseenheid is slechts toegestaan vóór aanvang (en goedkeuring) van de betreffende onderwijseenheid.

Raamplancompetenties: Afhankelijk van gekozen onderwerp

Tentaminering
In het voorstel van de student worden de te bereiken doelstellingen, uitvoering en tijdsplanning  beschreven. Tevens dient een uiteindelijke verslaglegging van het ingevulde blok gemaakt te worden. De student dient het voorstel in bij de blokcoördinator. Nadat het voorstel is goedgekeurd door de blokcoördinator Vrije Keuze 2 kan de student beginnen aan het keuzeblok
 De blokcoördinator toetst na afloop of de doelstellingen zijn behaald en geeft het behaalde resultaat (voldoende/ onvoldoende) door aan de secretaris van de examencommissie.
Indien de student een blok volgt aan een andere WO-opleiding geschiedt de tentaminering volgens de OER van de opleiding waar het blok gevolgd wordt.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok THKJAAR

Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok THKJAAR