MED-M3PC1K
Chirurgisch: kliniek 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-M3PC1K
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.J. Meijer
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.J. Meijer
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 26-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student verwerft vanuit een wetenschappelijke verantwoording klinische vaardigheden van het deelgebied chirurgische tandheelkunde die het kerncurriculum overstijgen.
2. De student functioneert als eerst aanspreekbare op het terrein van de differentiatie chirurgische tandheelkunde binnen een eerstelijns tandheelkundig team.
3. De student verwerft wetenschappelijke vaardigheden en een academisch denkniveau als bijdrage aan een professionele attitude.
4. De student is in staat om voor klinische behandelkeuzes een wetenschappelijke onderbouwing te geven.
5. De student bezit kennis en vaardigheden op het gebied van gedragsmatige en psychologische benaderingen, inclusief communicatieve en consultvaardigheden zoals toegepast in de mondzorg bij chirurgische ingrepen.
Inhoud
A. Patiëntenbehandeling in het kader van het aandachtsveld dento-alveolaire chirurgie of parodontologie.
B. Externe stage voor studenten van het aandachtsveld implantologie

Relatie tot het totale curriculum
Het tweede klinische deel van het Chirurgische Profiel is voor de studenten van het aandachtsveld Dento-Alveolaire chirurgie en het aandachtsveld Parodontologie een vervolg van de kliniek in het M2-jaar.
De patiëntenbehandelingen vinden plaats in een chirurgisch behandelcentrum (polikliniek MKA of Parodontologie). Ook kunnen er 'second opinions' worden gegeven aan patiënten over zorgplannen. Onder supervisie zullen eerder ingestroomde studenten zoveel als mogelijk de later ingestroomde studenten begeleiden ("senioren" begeleiden "junioren").
De studenten van het aandachtsveld Implantologie volgen een externe stage bij tandarts of kaakchirurg-implantoloog.

Raamplancompetenties
Competenties domein VI Tandheelkundig handelen: h, j, k, n.
  • Het doel van het aandachtsveld Dento-Alveolaire chirurgie is dat meer inzicht wordt verkregen en meer vaardigheden worden verworven dan in het kerncurriculum, zodat "eenvoudige" dento-alveolaire behandelingen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door de afgestudeerde tandarts op een competentie eindniveau 4+
  • In het aandachtsveld Parodontologie ligt de nadruk op parodontale chirurgie van inflammatoire en niet-inflammatoire aandoeningen zoals chirurgische kroonverlenging op een competentieniveau 4+.
  • In het aandachtsveld Implantologie wordt geassisteerd bij implantologische behandelingen, zoals implantaatplaatsing, augmentatie-procedures en weke delen correcties uitgevoerd op een competentieniveau 4.
Leertraject
Klinisch Onderwijs Chirurgisch Profiel (120 sbu).
De verworven vaardigheden worden toegepast bij de patiëntenbehandeling in de kliniek van het desbetreffende aandachtsveld onder supervisie van een aandachtsveld docent of van een externe stage begeleider.
 
Literatuur
1. Blokboek Chirurgisch Profiel
2. Lindhe: Clinical Periodontology and Implant Dentistry Fifth Edition, 2008.
3. Stegenga, B. et al.: Mondziekten en kaakchirurgie, 1e druk (betreft oude versie, tijdelijk herdruk beschikbaar) 2000.
4. Cune M.S. & Meijer G.J.: Implantologie in partieel dentate situaties, ISBN 978903133332632.2003. Niet meer leverbaar, nieuwe druk verwacht in 2015.
5. Div. wetenschappelijke artikelen (per werkgroep nader op te geven).
 
Werkvormen
Cursusgroepen

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR