MED-M3TI4K
Integraal ouderen
Cursus informatieRooster
CursusMED-M3TI4K
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
A. Visser
Overige cursussen docent
Examinator
A. Visser
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Hoofddoelstellingen
 • Inzicht hebben in de complexe (mond)zorgproblematiek van kwetsbare ouderen en onderkenning van de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.
 • Het opstellen en deels uitvoeren van mondzorgplannen voor kwetsbare ouderen, waarin alle aspecten van de somatische, psychische en sociale problemen (geriatrische trias) van de kwetsbare oudere en zijn omgeving zijn meegewogen.
Inhoud
Globale inhoud
 
 1. Benadering van en omgang met kwetsbare ouderen
 2. Beoordeling mate kwetsbaarheid ouderen
 3. Diagnostiek en zorgplanning
 4. Samenwerking en communicatie met professionele zorgverleners en mantelzorgers
 5. Zorgverlening aan en behandeling van kwetsbare ouderen
 6. Evaluatie zorgverlening en behandeling

Plaats en functie in het curriculum

Het blok “Kwetsbare ouderen” (M3Ti4k) is een integraal klinisch blok dat onderdeel uitmaakt van de Masterkliniek, maar met een specifieke focus op de groep kwetsbare ouderen. Alle in voorafgaande blokken geleerde competenties worden in dit blok geïntegreerd toegepast bij de groep kwetsbare ouderen. Een op de specifieke omstandigheden van een kwetsbare oudere afgestemd integraal mondzorgplan vormt de basis van de zorgverlening aan deze groep. De theorie over de kenmerken van kwetsbare ouderen en de specifieke aandachtspunten bij het opstellen van een mondzorgplan die is gepresenteerd in het 4e studiejaar in het blok Ouderen tandheelkunde (M1Ti4t) wordt in dit blok in praktijk gebracht.

Raamplancompetenties

I-f, k, l, III- a, b, c, d, e, f, i, j, m. IV-a, c, d. V- f. VI-b, c, d.

 
 

Leertraject
 
Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren SBU
Inleidend college 2 4 6
Stage      
- onbegeleid   32 32
- begeleid 30   30
Werkgroep 4 8 12
Totaal 35 45 80

Literatuur
 
 • MacEntee MI, Müller F, Wyat C. Oral healthcare and the frail elderly. A clinical perspective. Ames: Wiley-Blackwell, 2011.
 • Holm-Pedersen P, Walls AWG, Ship JA. Textbook of Geriatric Dentistry. Wiley-Blackwell, 2015.
 • Baat C de. Ouderen en partiële gebitsprothesen. Ned Tijdschr Tandheelkd 2009; 116: 665-668.
 • Creugers N.H.J. Kronen en Bruggen. ISBN 9789085621348; 2015
 • Bots-van ’t Spijker PC, Wierink CD, Baat C de. Proactieve mondzorg voor onzelfredzame ouderen. Een toenemende verantwoordelijkheid. Ned Tijdschr Tandheelkd 2006; 113: 197-201.
 • Brand HS, Diermen DE van, Makkes PC. Algemene ziekteleer voor tandartsen. Derde, geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012.
 • Olde Rikkert MGM, Flamaing J, Petrovic M, Schols JMGA, Hoefnagels WHL. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Utrecht: De Tijdstroom, 2008.
 • Putten GJ van der. Poor oral health, a potential new geriatric giant. Significant oral health (care) issues in frail older people. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2012. Academisch proefschrift.
 • Vries D de, Zuidgeest TGM, Baat C de. Zorgverlening aan kwetsbare ouderen met volledige gebitsprothesen. Geen plaats voor standaardbehandelingen. Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 622-629.
 • Wierink CD, Baat C de. Dementie en mondgezondheid. Ned Tijdschr Tandheelkd 2009; 116: 82-86.
 • Klüter WJ, Baat C de. Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen. Den Bosch: Marathon Uitgeverij, 2017

Toetsing

Aan de hand van een portfolio wordt beoordeeld of de student de doelstellingen van het blok heeft gehaald. Daarnaast wordt de student beoordeeld op actieve inzet/participatie tijdens werkgroepbijeenkomst en stages.

Contacturen en Zelfstudie-uren

Contacturen: 35
Zelfstudie-uren: 45
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Practicum ouderen
Weging1
ToetsvormPracticum
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR