MED-M3TI3T
Academisch klinisch redeneren 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-M3TI3T
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
X.J.L.R. Bochem
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Docent
A.T.A.M. Bremers
Overige cursussen docent
Docent
drs. C.F. Bruins
Overige cursussen docent
Examinator
drs. T.J. Creugers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1WL-PER4WL  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER1WL/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNieuw curriculum vanaf 2018-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
Voorinschrijving geopendvanaf 13-06-2022 t/m 10-07-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Hoofddoelstelling
Het leren maken van (academisch)gewogen klinische beslissingen individueel en in teamverband binnen een inter-professioneel leeromgeving.
Voor gedetailleerde doelstellingen zie blokboek.
 
Inhoud

Globale inhoud van het blok

  1. Klinisch en ethisch redeneren
  2. Inter-professioneel leren (gemodificeerde TBL aanpak)
  3. Zorg- en behandelplanning in teamverband
  4. Werkgroepen met verdiepingsopdrachten en/of reflectieopdrachten

Plaats en functie in het curriculum

Het blok Academisch Klinisch Redeneren maakt deel uit van de Masterklinieken Tandheelkunde. Het onderwijs in deze lijn sluit aan op de lijn ‘wetenschappelijke basisvaardigheden’ en de lijn ‘integrale tandheelkunde’ uit de bachelorfase en richt zich op de wetenschappelijk vorming, in het bijzonder de toepassing van wetenschappelijke kennis en inzichten bij de klinische tandheelkunde: het klinisch redeneren. Academische vaardigheden, zoals academisch denken en handelen, ethische reflectie, die de student in deze lijn verwerft, ondersteunen het interpreteren van (gepubliceerde) onderzoeksinformatie, als pijler voor de klinische tandheelkunde, en staan dus in dienst van het functioneren van de student als tandarts.
De  blokken Academisch Klinisch redeneren zijn gericht op de onderbouwing van klinische beslissingen in de zorgverlening en het redeneren op basis van systematisch verzamelde en geordende gegevens vanuit klinisch en aanvullend onderzoek alsmede ethische overwegingen.
Het gaat hierbij om de kwaliteit van de cognitieve informatieverzameling en –verwerking en het afleggen van verantwoording daarover naar patiënten, collega’s en samenleving. Deze kennis en vaardigheden zijn elementair voor de uitvoering van de integrale klinische blokken in de 3-jarige masteropleiding tot tandarts. De verworven kennis uit de blokken Wetenschappelijke basisvaardigheden in de bachelorfase, met name de onderdelen epidemiologie en de op wetenschappelijk en klinisch bewijs gebaseerde behandelbeslissingen, worden concreter in de klinische context geplaatst en dragen als zodanig bij aan een verdere wetenschappelijke vorming. Als denkkader wordt hiervoor gebruik gemaakt van de zorgverleningscyclus die zowel voor screening van klachtenvrije patiënten alsook voor complexe zorgverlening fasegewijs wordt doorlopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de huidige structuur van (complexe) behandelingsplanning (behandelplannen).
Raamplan competenties: I-b, e, j, l. II-a, c, d, e, f, g, i. IV-d.
 

Leertraject

Het leertraject bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten, waaronder presentaties en werkgroepen van diverse (sub)teams. Aan de orde komen onder andere: het  bespreken (deel)(behandel)plannen, het geven van feedback door groepsleden, klinische vragen en thema projecten, en vakinhoudelijke als inter-professioneel samenwerken.
        
                                                                                          
Toetsing

1          Middels kwalitatieve en kwantitatieve eisen, portfolio van presentaties en opgestelde behandelplannen.
2          Actieve participatie, aanwezigheid middels logboek en peerfeedback.
 
 
 
 
 


Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER1 (+uitlopers vorig jaar)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER2 (loopt door in 23-24
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER3
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER4
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
portfolio +
Weging1
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER4WL, Blok PER4WL