MED-MINK03
Klinische diagnostiek in de oncologie, een multidisciplinaire aanpak
Cursus informatieRooster
CursusMED-MINK03
Studiepunten (ECTS)14
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. F. Doubrava-Simmer
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Doubrava-Simmer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Doubrava-Simmer
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
K3  (04-02-2019 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
K3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Hoofdleerdoelen
Na voltooiing van deze minor hebben studenten kennis verworven en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor het bepalen van de optimale diagnose en behandeling bij oncologische patiënten. De rol van de diagnostische methoden, met name radiologisch beeldmateriaal en pathologische analyses, in de verschillende fasen van de oncologische zorg worden behandeld. Het belang van de multidisciplinaire aanpak zal centraal staan.
Inhoud
Code: MED-MINK03 Studiepunten: 14 Periode: Q11/Q12
Coördinatoren
  • Dr. Femke Doubrava-Simmer, afd pathologie
  • Dr. Liesbeth Peters-Bax, afd radiologie en nucleaire geneeskunde
Beschrijving
In elk medisch specialisme zijn diagnostische methoden van belang. Daarom heeft elke toekomstige arts inzicht nodig in de waarde van diagnostische methoden in de klinische praktijk. In deze minor willen we dat aan de hand van de oncologische setting inzichtelijk maken. Ook het samenwerken van de verschillende disciplines speelt een centrale rol.
 
Je zal eerst kennis maken met de keuze van en beoordeling van radiologisch beeldmateriaal. Vervolgens komt het beoordelen van pathologisch materiaal aan bod. Ook maak je kennis met de huidige en toekomstige oncologische behandelopties.
 
De gang van de patiënt in de oncologische keten wordt gevolgd. In elke fase staan andere aspecten en methoden centraal. Hierbij doe je ervaring op in de uitwerking van klacht tot ziekte, het herkennen van normale anatomie en pathologie, de redenering van cel tot volledig orgaan, en het onderscheiden van anatomische en functionele afwijkingen.
 
Elke twee weken werk je in een groepje casussen uit, bijvoorbeeld van een patiënt met longkanker maar ook andere kankersoorten. Hierbij komt weer het samenwerken in de multidisciplinaire setting van de oncologische keten naar voren. Gedurende het onderwijs komt ook veel praktijk aan bod, door bijvoorbeeld het bijwonen van MDO’s, een longscopie, weefselverwerking op uitsnijkamer, of een gesprek met een patiënt. Je ontwikkelt zo een helikopterview en inzicht in verschillende disciplines.
Kernwoorden
Beeldvormende techniek – diagnostische methoden – pathologie – oncologische keten- macroscopische en microscopische diagnostiek – multidisciplinaire aanpak – diagnostiek, therapie en beleid
Toetsing
De toetsing van de minor bestaat uit 5 delen:
  • Schriftelijke toets, individueel (weging 20%)
  • Case report, individueel (weging 20%)
  • Presentaties, individueel (weging 20%)
  • Casusverslagen, groepsopdracht (weging 20%)
  • Reflectieverslag, individueel (weging 20%)
Alle onderdelen moeten minimaal met een 5.5 beoordeeld worden om te slagen voor de minor.
Literatuur
Opdrachten en literatuurreferenties zullen op Brightspace geplaatst worden.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok K3, Blok K4