MED-MINK21
Healthcare communication, management and organisation
Cursus informatieRooster
CursusMED-MINK21
Studiepunten (ECTS)14
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Docent
dr. C.J. Hess
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.H.J. van de Pol
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.H.J. van de Pol
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
MINK  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
MINK
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingKwartaal 3 / Q11
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
Voorinschrijving
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Hoofdleerdoelen: Je kunt, middels interdisciplinaire samenwerking en opgedane theoretische en praktische kennis vanuit de communicatie- en informatiewetenschappen en de managementwetenschappen, complexe uitdagingen in de zorg vanuit verschillende perspectieven identificeren en analyseren. Je kunt praktische en haalbare oplossingen aandragen als toekomstig leiders/managers in de gezondheidszorg.

Leerdoelen:
 1. Je kunt de verschillende aspecten van communicatie, zowel met betrekking tot factoren in stijl als in vorm, toepassen in eigen zorgverlener-patiënt gesprekken en naderhand (kwantitatief) analyseren.
 2. Je kunt in teamverband een real-life action game gericht op de introductie van een e-health-communicatie-interventie  doorlopen. Je kunt achteraf reflecteren op de action game op basis van het analyseren van context, belanghebbenden, impact en wetenschappelijke literatuur en gebruikmakend van verschillende technieken uit het domein van de geneeskunde en communicatie- en informatiewetenschappen. Je kunt deze reflectie gebruiken voor het beschrijven van een overtuigend en origineel verbeterrapport aan de opdrachtgever(s).
 3. Je kunt opgedane management- en economische inzichten, o.a. over besluitvorming, organisatietheorie en beloningsstructuren, leiderschap en verandermanagement, innovatie, communicatie, patenteren en (dure) medicijnen toepassen in complexe zorgsituaties en beoordelen welke interventies vanuit economisch, organisatorisch of medisch-ethisch perspectief nodig zijn om met huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg om te gaan.
 4. Je kunt communicatieve, economische, organisatorische en managementuitdagingen in de zorg identificeren en analyseren en deze toepassen op een businesscase in de zorg. 
 5. Je kunt de verschillen in achtergrondkennis, verschillende aspecten en contexten van de studenten van de andere faculteiten herkennen en benoemen en hierdoor op een optimale manier samenwerken in interdisciplinair onderwijs.
Inhoud
Beschrijving:     
De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: Meer complexe patiënten, snelle toename in aanbod van medische technieken en dure medicijnen, stijgende zorgkosten, etc. Deze uitdagingen zijn vaak niet strikt medisch van aard maar liggen op het snijvlak van geneeskunde met andere vakgebieden, zoals communicatie of zorgorganisatievraagstukken.
In deze minor belichten we deze uitdagingen vanuit een communicatie-, management- en zorgperspectief. Communicatie- en informatiewetenschappers nemen je mee in de taalkundige en linguïstische theorieën die ingezet kunnen worden in de gezondheidszorgcommunicatie op zowel individueel niveau (arts-patiëntgesprekken) als op lokaal/ nationaal niveau (ziekenhuis, samenleving).
Samen met managementwetenschappers exploreren we, gebaseerd op inzichten vanuit de economische, organisatie- en managementtheorieën, de implicaties van de complexe uitdagingen in de zorg voor de zorgpraktijk en onderzoeken en implementeren we manieren om de gezondheidszorg van lokaal tot nationaal niveau te verbeteren.

In de minor gaan studenten in gesprek met beleidsmakers en stakeholders, vinden design thinking sessie plaats, worden simulatiegesprekken gevoerd met taalkundige analyses van de eigen gesprekken en maakt de student kennis met complexe problemen in de zorg middels een real-life action game. Daarnaast zullen de studenten de opgedane kennis in de laatste twee weken toepassen tijdens een stage in een gezondheidszorginstelling waarbij een businesscase op het snijvlak van zorg, communicatie en organisatie wordt opgepakt.


Deze minor is opgebouwd uit drie modules:
 1. Praktijkgestuurde communicatieve innovaties: een communicatiegedeelte waarbij directe en indirecte gezondheidscommunicatie aan de orde komt;
 2. Healthcare Management and Organisation: een gedeelte waarbij patiëntenzorg in een management- en organisatieperspectief behandeld wordt;
 3. Business case communicatieve innovatie: een stage in een gezondheidszorginstelling waarbij het communicatiegedeelte en het management- en organisatiegedeelte geïntegreerd worden.
 
Deel (I) is ook toegankelijk voor studenten Letteren, en deel (II) voor studenten Management Wetenschappen. Het onderwijs vindt plaats op de Faculteit Managementwetenschappen, de Faculteit der Letteren en de Faculteit Medische Wetenschappen.
Een belangrijk aspect van deze minor is dan ook het interfacultair leren en samenwerken (change perspective).

Kernwoorden: Gezondheidscommunicatie, E-health-innovatie, perspective taking, interfacultair leren, decision-making in healthcare, organization and incentives, leadership and change management, innovation, patenting and (expensive) medicines, healthcare financing

Toetsing:
De toetsing van de minor bestaat uit:
 • Wetenschappelijk rapport en procesbeschrijving (gemengde, interfacultaire groepen 3-5 studenten, module 1)
 • Reflectieverslag en presentaties (individueel, module 1)
 • Verbeterrraport (gemengde, interfacultaire groepen 3-5 studenten, module 1)
 • Toets met open en meerkeuzevragen (individueel, module 2)
 • Business case en presentatie (individueel, module 3)
De exacte voorwaarden betreffende deeltoetsen en eindcijfer zijn opgenomen in de toetsregeling van de minor.

Literatuur:
Opdrachten en literatuurreferenties zullen voorafgaand aan de minor op Brightspace geplaatst worden.
 
Bijzonderheden
Dit is een keuzecursus waarvoor je via het aangeven voorkeur en loting kunt worden ingeschreven.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok MINK, Blok MINK