MED-VK15-03
Embryologie borst, buik en bekken
Cursus informatieRooster
CursusMED-VK15-03
Studiepunten (ECTS)1,5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L.L. Boer
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.L. Boer
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KK4  (08-04-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
KK4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K4 week 1
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Na deze module kun je:
  • uitleggen hoe de basis van het zenuwstelsel gevormd wordt uit de neurale buis en neurale lijst cellen
  • uitleggen hoe de longen zich uit de voordarm ontwikkelen tot een functionerend respiratoir systeem en hoe de krommingen van het embryo bijdragen aan de vorming van de pleuraholten en het diafragma
  • uitleggen welke organen van het spijsverteringskanaal uit de drie delen van de oerdarm ontwikkelen en door welke vaten van de abdominale aorta ze gevasculariseerd worden
  • uitleggen hoe de spijsverteringsorganen tijdens de ontwikkeling draaien, op hun plek in de abdominale holte komen te liggen en onderling verbonden zijn dmv peritoneum/ligamenten
  • uitleggen hoe het hart zich ontwikkelt vanuit de embryonale hartbuis en de hoofdzaken van hart, grote vaten en bloedsomloop weergeven in een schema
  • het verschil beschrijven tussen de foetale en volwassen bloedsomloop
  • uitleggen uit welke embryonale weefsels de onderdelen van het urogenitaalstelsel ontstaan, hoe de nieren en blaas ontstaan en hoe de liggingsrelatie van de nieren tot stand is gekomen
  • de uitwendige kenmerken als ook de inwendige kenmerken (op radiologische beelden) herkennen van een aantal specifieke aangeboren aandoeningen (bv. neurale buis defecten, hernia diafragmatica, Siamese tweelingen, Sirenomelia)
  • aangeven voor de in deze module behandelde aangeboren aandoeningen wat er tijdens de ontwikkeling niet normaal verlopen is en aangeven wat de gevolgen zullen zijn voor het functioneren van de neonaat/volwassene
Inhoud
Inzicht in de vorming (morfologie) van orgaanstelsels helpt bij het begrijpen en beredeneren van normale ligging en functie van organen. Aangezien er bij 3‐4% van de levend geboren kinderen voor het tweede levensjaar een aangeboren aandoening wordt geconstateerd, komen aangeboren aandoeningen redelijk vaak voor. Kennis betreft de orgaanontwikkeling geeft inzicht in het ontstaan van deze aandoening en de daarbij horende veranderingen in vorm en functie van organen. Dit inzicht helpt bij het verklaren van ziektebeelden en het stellen van een diagnose in de kliniek.
Tijdens deze keuzemodule krijg je inzicht in de normale ontwikkeling van het zenuwstelsel, respiratoire systeem, het cardiovasculaire systeem, het urinestelsel en het spijsverteringsstelsel en een aantal daarbij voorkomende aangeboren aandoeningen. Het onderwijs sluit aan op het onderwijs in Q2 (embryonale buis‐in‐buis bouwplan) en Q1/Q3/Q5 (anatomie van verschillende inwendige organen).
We verwachten van je dat je bij elk onderwijsmoment aanwezig bent en actief deelneemt.

Doelgroep
Studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde

Module opzet en tijdschema
Dag Duur Toelichting
maandag 3 ZSO opfrissen basiskennis Embryologie week 1-4
2 HC Inleiding Module + Ontwikkeling zenuwstelsel en respiratoir systeem
2 WG Ontwikkeling zenuwstelsel
2 ZSO Ontwikkeling Respiratoir systeem
dinsdag 2 ZSO Ontwikkeling Spijsverteringskanaal
1 WG Ontwikkeling Respiratoir systeem
2 WG Ontwikkeling Spijsverteringskanaal
1 HC Ontwikkeling Cardiovasculair systeem
2 ZSO Ontwikkeling Hart
woensdag 1 ZSO Ontwikkeling Bloedsomloop
2 WG Ontwikkeling Cardiovasculair systeem
2 WG Aangeboren hartafwijkingen
2 ZSO Ontwikkeling Urinestelsel
donderdag 1 RC Spijsverteringsstelsel & Urinestelsel
1,5 HC Aangeboren aandoeningen
2 ZSO voorbereiding casus PRA museum
2 PRA museum (groep A)
2 PRA museum (groep B)
2 voorbereiding RC + oefentoetsvragen (groep B)
2 voorbereiding RC + oefentoetsvragen (groep A)
vrijdag 1,5 RC alle stof + oefentoets
4 voorbereiding toets
2 afsluitende toets

Toetsinformatie
Individuele schriftelijk toets die bestaat uit een mix van open vragen (kort antwoord / tekenen) en MC vragen
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KK4, Blok KK4