MED-VK15-04
Embryologie van brein naar spier
Cursus informatieRooster
CursusMED-VK15-04
Studiepunten (ECTS)1,5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.M. Munneke
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KK2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
KK2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K2 week 10
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Na deze module kun je uitleggen:
  • hoe het centraal en perifeer zenuwstelsel vanuit de neurale buis en de neurale lijst cellen ontstaan is en hoe hierbij de efferenten en afferenten in het ruggenmerg georganiseerd zijn
  • hoe we vanuit de myotomen en de uitgroei daarvan tot de verdeling van spiergroepen in de romp en extremiteiten komen
  • hoe sclerotoom, laterale plaat mesoderm en neurale lijst cellen de basis van het axiale en appendiculaire skelet vormen
  • hoe de botten, spieren en zenuwen van de romp en extremiteiten gebouwd zijn uit embryonale segmenten en compartimenten en wat hierbij de relatie is met dermatomen
  • welke botten door enchondrale en welke door endesmale botvorming gevormd worden
  • hoe de ontwikkeling van het autonome zenuwstelsel verloopt en hoe dit glad spierweefsel van organen innerveert
  • wat de embryonale oorsprong is en wat de gevolgen zijn van de in de module behandelde aangeboren aandoeningen van het zenuwstelsel en/of spier-skeletstelsel
Inhoud
De ontwikkeling van het brein en de zenuwen en de verdeling van spiergroepen in de extremiteiten en romp komt summier aan de orde in Q1, Q2 en Q6. Inzicht in deze ontwikkeling helpt in hoge mate bij het begrijpen van de bouw van het zenuwstelsel en spier-skeletstelsel.
In deze module komt elke dag een ander onderwerp aan bod. Hierbij leer je over de embryonale ontwikkeling van: centraal, perifeer en autonome zenuwstelsel, het spier-skeletstelsel in romp en extremiteiten, glad spierweefsel én aangeboren aandoeningen in het zenuwstelsel en spier-skeletstelsel.  
Deze informatie geeft je inzicht in de logische verdeling van spieren in segmenten en spiergroepen (flexoren/extensoren) en in de bouw en indeling van het zenuwstelsel (oa. centraal/perifeer, somatisch/autonoom, motorisch/ sensorisch, dermatomen).
Met deze kennis ga je je vervolgens verdiepen in een aantal gerelateerde aangeboren aandoeningen.
We verwachten van je dat je bij elk onderwijsmoment aanwezig bent en actief deelneemt.

 Studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen
  
Module opzet en tijdschema
Dag Duur Type Locatie(s) Toelichting
ma 1 ZSO   opfrissen basiskennis Embryologie week 1-4
  2 HC on campus ontwikkeling centraal zenuwstelsel en spier-skeletstelsel in de romp (segmenten)
  4 ZSO   ontwikkeling centraal zenuwstelsel en spier-skeletstelsel in de romp (segmenten)
  2 WG Begeleid on campus integratie anatomie - embryologie in de romp
di 2 ZSO   opfrissen kennis anatomie spiergroepen/compartimenten/innervatie
  2 HC on campus ontwikkeling  perifeer zenuwstelsel en spier-skeletstelsel in de extremiteiten
  2 ZSO   ontwikkeling spier-skeletstelsel in de extremiteiten
  2 Practicum Museum integratie anatomie - embryologie in de extremiteiten in het museum
wo 2 ZSO   ontwikkeling perifeer zenuwstelsel
  2 HC on campus autonoom zenuwstelsel en aansturing glad spierweefsel
  2 ZSO   autonoom zenuwstelsel en aansturing glad spierweefsel
  2 ZSO   integratie alle informatie
do 2 Practicum Museum aangeboren aandoeningen in het museum
  2 ZSO   uitwerken casus
  1 ZSO   concepten
  2 ZSO   voorbereiding RC + oefentoetsvragen
vrij 2 ZSO   voorbereiding toets
  2 RC Vragenuur on campus casus + concepten + resterende vragen
  2 ZSO   voorbereiding toets
  2 Toets on campus afsluitende toets

Toetsinformatie
Individuele schriftelijk toets die bestaat uit een mix van open vragen (kort antwoord / tekenen) en MC vragen.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KK2, Blok KK3