MED-VK15-16
Op weg naar vitaliteit; handvatten voor een gelukkig leven
Cursus informatieRooster
CursusMED-VK15-16
Studiepunten (ECTS)1,5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.H.J. van de Pol
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.H.J. van de Pol
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KK2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
KK2/  KK4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K2 week 10, K4 week 1
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
 • De student kan uitleggen welke factoren van invloed zijn op welzijn en vitaliteit.
 • De student kan de belangrijkste misvattingen rondom geluk benoemen en weerleggen.
 • De student kan reflecteren op zijn/haar eigen gedrag en hieruit leerdoelen en acties formuleren
 • De student kan in de praktijk zijn/haar gedrag en omstandigheden beïnvloeden zodat welzijn en vitaliteit toenemen.
Inhoud
Wil jij meer invloed kunnen uitoefenen op hoe je in je vel zit en op je eigen welzijn? Dan is deze module echt iets voor jou!
In deze module ga je op een praktische manier aan de slag met je eigen welzijn op basis van de huidige state of the art kennis op dit gebied.

Stress, burnout en depressie bij studenten en professionals in de gezondheidszorg staat steeds meer in de belangstelling. Hoewel er discussie is of er daadwerkelijk sprake is van een toename van deze problematiek, speelt het in toenemende mate een rol in de levens van onze studenten en collega’s.
 
Er is veel onwetendheid en onbegrip over vitaliteit en geluk. Mensen weten doorgaans slecht welke factoren hen gelukkig of juist gestrest maken en streven daardoor de verkeerde dingen na: benadrukken van het positieve, vergroten van keuzemogelijkheden, materiële welstand, een prestigieuze opleiding en veel bewonderaars op social media.
 
Deze module beoogt studenten actuele wetenschappelijke inzichten bij te brengen over de mechanismen van vitaliteit, geluk, stress en welzijn. Voor een deel bestaat de module uit het wegnemen van misvattingen en drogredeneringen, voor een deel uit het aanvullen van bestaande kennis. De verkregen inzichten zullen worden toegepast en geoefend. In de loop van het keuzeonderwijs werken de deelnemers aan hun eigen veerkracht door de opgedane kennis te vertalen naar hun persoonlijke situatie en door het opbouwen van een steunsysteem met andere deelnemers.
 
Toetsing
De student stelt individuele leerdoelen op over geluk en welzijn en evalueert deze aan het einde van het keuzeonderwijs. De volgende activiteiten worden beoordeeld:
 • Bij aanvang van de module volgt elke student individueel een ongeveer 60 minuten durende online groei mindset ZSO. Op basis van deze ZSO bepaalt de student op welke gebieden ten aanzien van stress/veerkracht/geluk de meeste vooruitgang is te verwachten.
 • Tijdens de startbijeenkomst gaat de groep in discussie over de individuele uitkomsten van de ZSO en stelt elke student individuele leerdoelen op voor de module. De leerdoelen en de reflectie daarop worden verwerkt in een module-logboek.
 • De student krijgt gedurende de module diverse praktische opdrachten die ook in het logboek worden bijgehouden. Een bijgewerkt logboek en actieve deelname aan de praktische opdrachten worden gescoord op voldaan/niet voldaan.
 • Het invullen van gevalideerde vragenlijsten over geluk en welzijn aan het begin en het einde van de module. Deelname geldt als eis.
 • De student is fysiek en mentaal aanwezig tijdens de bijeenkomsten. Bij overmacht kan in overleg met de coördinator eenmalig een vervangende opdracht worden gegeven. Door de aard van de module en de afhankelijkheid van studenten naar elkaar kunnen de leerdoelen niet behaald worden als bijeenkomsten worden gemist.
 • Tijdens de laatste bijeenkomst geeft elke student een korte individuele pitch over een concrete gedragsaanpassing die invloed had op het ervaren welzijn.
 • De student schrijft een kort verslag over een onderwerp uit de module dat hem/haar het meeste aansprak. Hierbij wordt een verdiepende literatuurstudie naar het onderwerp gedaan en bevat het verslag een wetenschappelijke analyse van de gevonden literatuur.
 • Deelname aan het plenaire eindgesprek ter afsluiting van de module
 
Module opzet
Het onderwijs bestaat uit acht thematische bijeenkomsten met voorbereiding en uitwerking van het geleerde.
 • voorbereiding: literatuur doornemen, digitaal materiaal bestuderen, opdrachten maken, reflectie, logboek bijhouden
 • verschillende werkvormen zoals werkgroep-discussie, interactief college, korte oefeningen
 • Dagelijks een sportieve activiteit gericht op welzijn
 • verwerken van de leeropbrengst en toepassing op de eigen situatie
 
Tijdschema

Voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Literatuur en audiomateriaal zijn voornamelijk in het Engels.
   7 x 7 uur voor thema's 1 tm 7
   1 x 5 uur voor thema 8 Uit het hoofd, in het lijf.
   2 uur eindgesprek
   56 uur Totaal

 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KK2, Blok KK3