MED-VK15-33
Omgaan met moeilijke mensen. Maak kennis met je eigen psychologische en gender-culturele interactiestijlen
Cursus informatieRooster
CursusMED-VK15-33
Studiepunten (ECTS)1,5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. T.J. van den Heuvel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.J. van den Heuvel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.J. Verkes
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KK3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
KK3/  KK4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - THK
K3 week 1, K4 week 1
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
 • De student heeft zicht op hoe haar of zijn eigen interactiestijl  en haar of zijn eigen genderculturele vanzelfsprekendheden de omgang met patiënten en collegae kunnen beïnvloeden .
 • De student heeft rudimentaire kennis over diverse soorten agressie en bezit de basale vaardigheid om met agressieve patiënten om te gaan
 • De student heeft een basale kennis van interactiestijlen en persoonlijkheidskenmerken/pathologie  en kent het belang van het valideren van (de emoties van) de patiënt
 • De student heeft kennis gemaakt met het specialisme psychiatrie
Inhoud
Tijdens dit keuzevak leer je naar je eigen interactiestijl kijken, maar ook waar problemen in communicatie met specifieke patiënten of collega’s vandaan komen en hoe je hier mee om moet gaan. Je gaat eerst kijken naar waarom een lastige patiënt als lastig wordt ervaren en met welke factoren een arts of jijzelf bijdraagt aan moeizame interactie met patiënten. Hierna heb je een idee van wat er allemaal bijdraagt aan moeizame communicatie en krijg je de kans om deze kennis toe te passen in een gesprek met een ‘lastige’ simulatiepatiënt!
 
Vervolgens wordt er ingegaan op patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Het blijkt namelijk dat huisartsen bij deze groep tot 42% meer fouten maken. Daarom is inzicht in persoonlijkheidsstoornissen en in de mensen die er aan lijden van groot belang. Er zal gekeken worden naar de pathologie, het onderscheid tussen de persoonlijkheidsstoornis en de patiënt die er aan lijdt, de invloed van persoonlijkheidsstoornissen op de dynamiek rondom conflicten en de behandeling ervan. Na verschillende opdrachten zullen de rollen omgedraaid worden. Een patiënt met een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis zal vertellen over hoe hij/zij contact met hulpverleners ervaart, wat hun gedrag voor effect heeft op de patiënt en wat juist wel of niet helpt in deze communicatie.
Ook zal er een bezoek gebracht worden aan Scelta, een expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek.
 
Tot slot zal er ingegaan worden op agressie. Mensen die vaak en buiten proportie agressief reageren worden door anderen vaak gezien als ‘moeilijke mensen’. Door middel van een hoorcollege zullen de onderliggende mechanismen van agressie en agressie door of in combinatie met een psychiatrische stoornis behandeld worden. De bijeenkomst die hier op volgt is een excursie naar de pompestichting (forensisch psychiatrisch centrum / Tbs-kliniek), waar je meer te weten zult komen over TBS en wat daar allemaal bij komt kijken. De week erop zullen de studenten toepassen wat ze geleerd hebben over agressie in een verbale agressietraining, waar ze leren omgaan met een gesimuleerde situatie met een agressieve patiënt.
 
Toetsing

Middels van reflectieverslagen over de verschillende onderwerpen en een presentatie over een klein literatuuronderzoek.
 

Module opzet
 • HC
 • ZSO
 • Trainingen
 • WG
 • E opdrachten
 • Oefenen met een simulatiepatient
 • Excursie gespecialiseede GGZ instelling
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KK3, Blok KK4