MED-VK30-07
Introduction to global health
Cursus informatieRooster
CursusMED-VK30-07
Studiepunten (ECTS)3
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. J. van Dillen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. van Dillen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. van Dillen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KK2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
KK2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K2 week 10 en K3 week 1
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
 
  Leerdoelen
Algemeen Toelichten wat Global Health betekent, uitleggen wat gezondheidsdeterminanten en         -indicatoren zijn en de wereldwijde gezondheidsproblemen in perspectief plaatsen vanuit de Nederlandse zorg.
Enkele veel voorkomende ziektebeelden uit de tropen benoemen en daarbij de basale fysiologische en pathofysiologische mechanismen kunnen uitleggen.
Je bent in staat om uit te leggen op welke manier de beschikbaarheid van diagnostische middelen verschillen tussen lage- en hogelonenlanden. Dit kan je toepassen door voor enkele veel voorkomende ziektebeelden te bepalen welk diagnostisch middel in wel/niet in moet zetten.
Je bent in staat een wetenschappelijke onderbouwing te geven voor een vraag of gezondheidsprobleem en kunt kennis overdragen middels een posterpresentatie. Dit richt zich met name op (een inschatting maken van) de toepasbaarheid en haalbaarheid van je antwoord/oplossing in lagelonenlanden.
Je bent in staat om binnen de eindopdracht van het overkoepelende thema in ieder geval de onderdelen kennis en klinisch redeneren te onderwijzen en toetsen bij medestudenten.  
Moeder en Kind en OK Je bent in staat om te beschrijven wat Safe Motherhood inhoud en verschillen hiervan tussen lage- en hogelonenlanden te benoemen.
Je bent in staat om de oorzaken van maternale sterfte te benoemen en toe te lichten hoe dit voorkomen kan worden. Je kent hierbij de begrippen: ‘tree stages of delay’, en ‘too little too late, too much too soon’.
Je hebt kennis over VGV (vrouwenbesnijdenis): je weet welke vormen er zijn, kent de anatomische aspecten van de verschillende subtypen, kent de belangrijkste anamnestische vragen en aspecten bij lichamelijk onderzoek. 
Je bent in staat om de culturele aspecten en redenen voor VGV uit te leggen en kunt uitleggen wat defibulatie, herfibulatie, en reïnfibulatie inhoudt. 
Je bent in staat om binnen het thema essentiële chirurgische zorg uit te leggen wat het is, hoe er hier tekorten in ontstaan, de global burden of disease toepassen op de chirurgische ziektelast en de actiepunten voor toegang tot chirurgische zorg benoemen.
Infectieziekten Je bent in staat om de epidemiologie, fysiologie, pathofysiologie, behandeling en preventie van het ziektebeeld HIV en aids uit te leggen.
Voor vier belangrijke vector borne diseases (dengue, chikunguya, leishmaniasis en schistosomiasis) kun je de volgende zaken uitleggen: vectors, pathofysiologie, symptomen, behandeling en preventie.
De pathofysiologie van malaria beschrijven, de kenmerken en levenscyclus van de Anopheles mug herkennen en de symptomen, diagnostiek, behandeling en preventie van malaria beschrijven.
Uitleggen wat de basale fysiologie en pathofysiologische mechanismen zijn betreffende
tuberculose, de klachten van een patiënt met tuberculose herkennen en de diagnostiek en behandeling uitleggen.
Global Green Health & Policy De geschiedenis van tropengeneeskunde en Global Health globaal uitleggen, de verschillen in de inrichting van gezondheidszorg in Lagelonenlanden en Hogelonenlanden toelichten en MDG’s en SDG’s herkennen.
Een beeld schetsen van de belangrijkste somatische en psychische problemen van etnische minderheden in Nederland en factoren beschrijven die toegang tot, en kwaliteit van gezondheidszorg voor hen belemmeren of bevorderen
Uitleggen wat de verschillen zijn in de opzet, uitvoering en financiering van onderzoek in Lagelonenlanden en Hogelonenlanden en zelf een onderzoekvoorstel kunnen opstellen.
Inhoud
Met de vrije keuze module Global Health heb jij de mogelijkheid om een eerste kennismaking met de tropengeneeskunde te hebben. Van oudsher is de tropengeneeskunde vooral gericht op tropische ziekten. Volgens de World Health Organisation (WHO) zijn tropische ziekten aandoeningen die uitsluitend of voornamelijk voorkomen in de tropen, zoals malaria, leishmaniasis en schistosomiasis. Tegenwoordig omvat de tropengeneeskunde zowel curatieve alsook preventieve geneeskunde in ontwikkelings- en transitielanden, ook wel de Lage Lonen Landen genoemd. Tropengeneeskunde omvat dus niet alleen het behandelen van een ziekte van individu, maar bevordert ook de gezondheid van grote groepen mensen. Tenslotte vindt de tropengeneeskunde in de regel plaats in een omgeving met beperkte middelen.
Het beeld van een blanke arts die deep down in the bush in de Sub-Sahara Afrika een klein lokaal ziekenhuis draaiende houdt is echter verleden tijd. De ‘Tropenarts’ is sinds 2014 vervangen door een erkende opleiding arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (arts IGT). De arts IGT wordt niet alleen klinisch inhoudelijk opgeleid, maar ontwikkelt ook een brede kijk op gezondheidsproblemen en levert een bijdrage aan de gezondheidsbevordering waar ook ter wereld. Verder bevordert de arts IGT met de unieke kennis en ervaring opgedaan elders ook de gezondheidszorg in Nederland. Kortom, de inmiddels oude termen tropengeneeskunde en tropenarts zijn dus uitgegroeid tot volwaardige begrippen en een in Nederland erkende opleiding.
Global Health komt in het reguliere onderwijs tijdens de bachelor en de masterfase weinig aan bod. Met deze module kun jij op een laagdrempelige manier kennis maken met enkele aspecten van Global Health, en kijken of het misschien iets voor jou is!
 
Tijdens de hoorcolleges, (groeps) opdrachten en e-learnings zullen er verschillende onderwerpen aan bod komen. Hierbij richten we ons op drie overkoepelende thema’s: (1) Vrouw & Kind & OK, (2) Infectieziekten en (3) Green health & policy. Tevens raak je door middel van persoonlijke verhalen van de sprekers, veelal met ruime ervaring buiten de grenzen, bekend met de cultuur van verschillende landen. Middels deze module leg je een eerste basis aan kennis over Global Health. Dit geeft je een brede blik op de wereldwijde verschillen in de gezondheidszorg wat van pas kan komen tijdens de rest van jouw bachelor, master of andere projecten/ reizen. Tenslotte kan het ook als een opstap gezien worden voor een coschap lage lonen landen.

Toetsing
  1. Eindopdracht (groep debat/game/puzzel) 25%
  2. Onderzoekvoorstel en presentatie 25%
  3. Individueel (3 toetsvragen onderbouwt aanleveren) 50%
Module opzet (concept)
Exacte planning kan onderhevig zijn aan wijzigingen op basis van beschikbaarheid van docenten
Thema Moeder & Kind & OK Infectieziekten
Week 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08:30-10:00 Introductie Global Health Werkgroep motherhood Global Surgery Volgt HIV/Aids
10:00-11:45 NICU (ervaringsverhaal) Samenwerkingstijd Samenwerkingstijd Samenwerkingstijd Samenwerkingstijd
11:45-12:30 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
12:30-14:00 Samenwerkingstijd Vrouwenbesnijdenis Practicum LLL Eindopdracht thema Moeder & Kind & OK COVID-19 in LLL
14:15-15:45 Safe motherhood Responsiecollege Werkgroep casuïstiek
16:00-17:30 Zelfstudie Zelfstudie Zelfstudie Zelfstudie
 
Thema Infectieziekten Global Green Health & Policy Afsluiting
Week 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08:30-10:00 Vector Borne Diseases Tuberculose Healthcare policy Green Health Symposium posters ‘Onderzoeksvoorstellen’
10:00-11:45 Malaria Samenwerkingstijd Samenwerkingstijd Samenwerkingstijd
11:45-12:30 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
12:30-14:00 Samenwerkingstijd Eindopdracht thema Infectieziekten
 
Onderzoek in LLL Eindopdracht thema Green Health Evaluatie
Pubquiz
Borrel
14:15-15:45 Responsiecollege Werkgroep vluchtelingen
16:00-17:30 Zelfstudie Zelfstudie


Studiebelasting VKR 3EC (=84SBU)
Contactonderwijs:                              48 uur
Zelfstudies:                                        10 uur
Eindopdrachten:                                 16 uur
Individuele opdrachten:                        6 uur
Pubquiz, evaluatie:                               4 uur
 
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KK2, Blok KK3