MED-VK30-09
Hoe werkt het zorgstelsel? Wat zijn daarbij de uitdagingen voor toekomstige zorgprofessionals
Cursus informatieRooster
CursusMED-VK30-09
Studiepunten (ECTS)3
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Docent
S.L. Auener
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.P.T. Jeurissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.W. Stadhouders
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.W. Stadhouders
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KK2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
KK2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - THK
K2 week 10 en K3 week 1
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
De cursus combineert inzichten uit gezondheidseconomie, bestuurskunde, management, ethiek en implementatiewetenschappen. De volgende leerdoelen worden nagestreefd:
  • Overzicht van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorguitgaven, technologie, vergrijzing en gezondheid
  • Begrip van de organisatie van het zorgstelsel in Nederland en andere landen
  • Inzicht in het complexe samenspel tussen overheid, zorgverzekeraars, zorgmanagers en zorgprofessionals
  • Concrete handvatten hoe je als medisch professional kunt bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.
Inhoud
We geven elk jaar weer meer uit aan de gezondheidszorg. Inmiddels circa €7000 euro per persoon per jaar. De verwachting is dat de zorguitgaven steeds verder zullen toenemen, door vergrijzing, toename in (chronische) ziekten en een tekort aan zorgpersoneel. De COVID-19 pandemie heeft deze trends versneld: zorgkosten zijn sterk gestegen, en door verzuim is het personeelstekort groter dan ooit. Wat betekent dit voor de toekomst van het zorgstelsel?
 
We hebben de zorg in Nederland goed geregeld: de kwaliteit, toegankelijkheid en solidariteit zijn hoog. Vaak wordt het Nederlandse zorgstelsel tot de besten ter wereld geschaard. Toch is er ook veel commentaar op ‘marktwerking’, verzekeraars en de hoogte van de zorgpremies en de eigen betalingen. Hoe steekt ons zorgstelsel precies in elkaar? Welke rol hebben verzekeraars, ziekenhuizen en overheid op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid? Hoe is dit in andere landen geregeld?
 
Het is voor ziekenhuizen en zorgprofessionals een steeds grotere uitdaging om zichzelf te positioneren in het zorgstelsel. Netwerkzorg, onderhandelingen met verzekeraars, medisch specialistische bedrijven en personeel in loondienst, het is een ingewikkeld samenspel waarbij medisch leiderschap steeds belangrijker wordt. Hoe zijn bedrijfsvoering en bestuur geregeld bij Medisch Specialistische bedrijven (MSB), zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen? Hoe vindt het samenspel van samenwerking, concurrentie en onderhandeling plaats? En tot slot: wat is de rol van de arts en zorgprofessional in het veranderende zorglandschap?
 
Het keuzevak zal deze en andere vragen omtrent het zorgstelsel adresseren in een reeks van (gast)colleges, werkgroepen en serious games. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod:
  1. Toekomstperspectieven van de zorg en het veranderend zorglandschap.
  2. De inrichting van het Nederlandse zorgstelsel, en de verschillen met andere zorgstelsels;
  3. De organisatie van huisartsenzorg, tandartsenzorg, geneesmiddelen en langdurige zorg
  4. De organisatie van ziekenhuiszorg, inclusief de rol van maatschap (MSB)
  5. Vormgeven en implementeren van preventiebeleid
  6. De rol van arts en zorgprofessional bij betaalbaarheid en kwaliteit
Toetsing
De toetsing vindt plaats op basis van een groepsopdracht (50%) en een take-home assignment (50%).
Module opzet
·HC (x9)
·RC (x3)
- ZSO (x5)
·Presentaties (x1)

 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KK2, Blok KK3