NWI-BB048B
Endocrinology
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB048B
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. R. van den Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.A.G. Gorissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW4  (08-04-2019 t/m 01-09-2019)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
After successfully completing the course the student…
 1. …can describe and annotate the histology of the major human endocrine glands.
 2. …can schematically describe the synthesis pathways of peptide, steroid and amine hormones.
 3. …can schematically display stimulus-response schemes consisting of the stimuli for hormone release, target cells’ response and feedback of the major human hormone systems.
 4. …can use the histology and schematic displays mentioned under 1, 2 and 3 to explain simple clinical cases (pathologies, diagnostics, and therapies).
 5. … collect and categorise information obtained from different sources (lectures, labs, textbooks, review papers, internet) and write this up in their own words.
 6. …critically read and review colleagues’ written work.
Inhoud
De differentiatiecursus Endocrinologie is een intensieve cursus en vraagt een actieve inzet van je.

De cursus is bedoeld voor studenten Medische Biologie en studenten Biologie met een (humaan)fysiologische interesse.

Studenten leggen een persoonlijke "mini-syllabus" aan en maken abstracts van hoorcolleges, waarmee wordt nagestreefd dat studenten, naast het vergaren van endocrinologische vakinhoudelijke informatie, zich ook algemene academische vaardigheden als integreren en ordenen van deze informatie eigen maken.

De cursus wordt gekenmerkt door een grote bijdrage van gastdocenten uit het Radboudumc en andere universiteten die hun expertise in de cursus inbrengen. Het programma bevat in elk geval de volgende onderwerpen:
 • endocrinologische concepten, mechanismen van hormoonwerking
 • histologie van endocriene klieren
 • hormonen van de bijnier (steroïden, catecholamines)
 • schildklier en schildklierhormonen
 • endocriene pancreas- diabetes
 • mannelijke en vrouwelijke voortplantingsendocrinologie
 • calcium-regulerende hormonen - osteoporose
 • groei en groeihormoon
 • hormonen van de digestietractus
 • hormonen en tumoren
Bijzonderheden
Zelfstudie dient besteed te worden aan schrijven van abstracts direct na de colleges, het voorbereiden van de literatuurbesprekingen en het maken en up-to-date houden van de persoonlijke syllabus. Het bijhouden van het aangeboden studiemateriaal is een vereiste gezien het hoge tempo van deze cursus en de belangrijke plaats die zelfstudie in de cursus inneemt. De persoonlijke syllabus mag als naslagwerk meegenomen worden naar het tentamen. Contact: dr. Peter H.M. Klaren

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (waarbij de persoonlijke syllabus geraadpleegd mag worden) en uitvoering syllabus.

Voorkennis
Er wordt een basiskennis van de moleculaire biologie, celbiologie en dierfysiologie verondersteld op grond van de cursussen uit de algemene fase.

Aanbevolen materiaal
Blackboard
PowerPoint-bestanden van de colleges worden, indien mogelijk, via BlackBoard beschikbaar gemaakt. De belangrijkste literatuur wordt echter gevormd door de persoonlijke mini-syllabus.

Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

Syllabus
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok KW4