NWI-BB070B
Biology of Microorganisms
Course infoSchedule
Course moduleNWI-BB070B
Credits (ECTS)3
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Science; BioWetenschappen;
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
prof. dr. H.J.M. op den Camp
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.M. de Graaf
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. ing. S.C.M. Haaijer-Vroomen
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.H. Harhangi
Other course modules lecturer
Lecturer
L.F.B. Hesp
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
KW2  (05/11/2018 to 27/01/2019)
Starting block
KW2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van deze cursus ben je bekend met verschillende soorten micro-organismen, hun opbouw en functie. Met deze kennis ben je in staat om voorspellingen te doen over microbiologische processen in verschillende milieus. Tevens ben je in staat een microbiologische techniek te kiezen en toe te passen in een specifiek vraagstuk betreffende de kwantificering en identificatie van micro-organismen in een bepaald type monster.

Specifieke Leerdoelen:

 1. Je bent in staat om a.d.h.v. omgevingsfactoren (nutriëntenconcentraties, pH, zuurstof e.d.) te analyseren welke micro-organismen hier mogelijk een rol spelen, welke omzetting kunnen plaatsvinden en welke interacties met andere (micro-)organismen kunnen plaatsvinden. (Eindkwalificatie P1)
  1. Je hebt kennis van de classificatie en voorkomen van micro-organismen en de processen die zij uitvoeren
  2. Je hebt kennis van technieken die gebruikt worden binnen de microbiologie
  3. Je hebt kennis van het vakgebied van de virologie; met name van structuur en groei van virussen, hun replicatie en de diversiteit
  4. Je hebt kennis van het menselijke microbioom
 2. Je bent in staat om a.d.h.v. de opbouw en functie van een microbiële cel en het mechanisme van groei de potentie van een individuele cel te analyseren en voorspellen m.b.t. microbiologische processen, interactie met andere (micro-)organismen en het milieu. (Eindkwalificatie P1)
  1. Je kent de opbouw en functie van (onderdelen van) de microbiële cel
  2. Je hebt kennis van de processen binnen de microbiële groei
 3. Je bent in staat in teamverband te werken en onderling taken te verdelen en verkregen resultaten te delen. (Eindkwalificatie A3)
 4. Je bent in staat een zelf uitgevoerd onderzoek vast te leggen in verslagvorm. (Eindkwalificatie P7 en A4)
 5. Je bent in staat zelfstandig microbiologische technieken te kiezen en bij een specifiek vraagstuk betreffende de kwantificering en identificatie van micro-organismen in een bepaald type monster. (Eindkwalificatie P5)
Content
De microbiologie bestudeert micro-organismen op het niveau van genen tot ecosystemen. Tot de micro-organismen behoren Bacteriën, Archaea en sommige Eukaryoten. Soms worden virussen ook tot de micro-organismen gerekend, maar in feite is de virologie een apart vakgebied. De cursus Biologie van Micro-organismen geeft een algemene inleiding in de (medische) microbiologie en bouwt deels voort op de leerstof van de eerstejaarscursussen microbiologie.
Op de basis die door deze cursus wordt gelegd, zal worden voortgebouwd in de microbiologische cursussen: Fysiologie van Micro-organismen en Ecologische Microbiologie die in een latere fase van de studie gevolgd kunnen worden. Bovendien vormt deze cursus een goed fundament, uitgangs­punt en integrerend element voor de verdere opleiding in vrijwel alle richtingen binnen de studie biologie, met name de medische biologie.
 
Theorie:
Bij deze cursus heb je kennis en inzicht verworven over de algemene microbiologie die essentieel zijn bij het uitvoeren van (medisch) microbiologisch onderzoek. Specifiek: classificatie, systematiek en diversiteit van micro-organismen, microscopie, de opbouw en functie van de microbiële cel, microbiële groei, celdeling en voeding, milieuomstandigheden die microbiële groei beïnvloeden, microbiologische technieken en toepassing, en medische microbiologie en virologie (diagnose en bestrijding). Met deze kennis ben je in staat de interactie van micro-organismen met hun omgeving (natuur en andere organismen) te verklaren en te voorspellen.
 
Praktijk:
Bij deze cursus heb je 5 practica, bestaande uit verschillende experimenten, uitgevoerd en heb je inzicht en vaardigheden verworven die je in staat stellen tot het zelfstandig kiezen en uitvoeren van microbiologische technieken t.b.v. 1) de isolatie, identificatie, kwantificering en karakterisering van micro-organismen, 2) de kwaliteitsbepaling van etenswaren binnen de voedingsmiddelenindustrie, en 3) de bestrijding van micro-organismen binnen de medische microbiologie (vaststellen microbiële infectie bij patiënt en voorschrijven medicatie)
Additional comments
LET OP: als gevolg van de voorbereidingen voor het practicum, inschrijven voor de cursus uiterlijk 4 weken voor aanvang

Topics
• Microscopie
• Celstructuur en functie
• Voeding
• Groei
• Proteobacteria
• Planctomyceten en Verrucomicrobia
• Crenarchaeota
• Extreme leefomstandigheden
• Virologie
• Genomics
• Groeicontrole/inhibitie
• Microbiële interacties met mensen
• Microbiële diagnostiek en immunologie

Test information
Door een schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (75%) en het uitvoeren van het practicum (inzet & samenwerken, meetrapporten en verslagen (25%). Voor zowel het practicum als het tentamen moet men minimaal een 5.5 behalen.

Prerequisites
Eerstejaars microbiologiecursus

Required materials
Book
Brock, Biology of Microorganisms, 14th or 15th Edition, Prentice Hall
White coat
Zelf mee te nemen.
Course guide
De practicumhandleiding zal via de algemene practicumcoördinator van Biologie worden aangeboden (verkoopmomenten en kosten worden aangekondigd via Blackboard).
Blackboard
De meetrapporten en PDFs Powerpoint slides zijn beschikbaar via Blackboard.

Instructional modes
Course occurrence

Lab course
Attendance MandatoryYes

Remark
20 uur practicum

Lecture

Remark
20 uur hoorcollege

Response course

Remark
2 uur vragenuurtje

Zelfstudie

Remark
42 uur zelfstudietijd

Tests
Exam
Test weight3
Test typeExam
OpportunitiesBlock KW2, Block KW3

Lab
Test weight1
Test typeLab course
OpportunitiesBlock KW2