NWI-BP025B
Humane Functionele Histologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BP025B
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. C.E.E.M. van der Zee
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.E.E.M. van der Zee
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.E.E.M. van der Zee
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M.P. Zegers, PhD
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW4  (16-04-2018 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Om een goed inzicht te verkrijgen in de bouw en functie van het menselijk lichaam is een grondige kennis van de microscopische opbouw van de organen noodzakelijk. Om een orgaan goed te begrijpen dient men te weten hoe de situering ervan in het lichaam is, uit welke weefsels dit orgaan is opgebouwd en hoe deze een samenhangend geheel vormen.
Een weefsel is samengesteld uit cellen en de producten die door deze cellen aan de omgeving zijn afgegeven. Al deze facetten van onderstaande organen en orgaansystemen zullen in deze cursus aan de orde komen. De speciele histologie (voorheen microscopische anatomie) wordt bestudeerd van:
  • Longen en luchtwegen (tractus respiratorius)
  • Oesophagus, Maag en Darmkanaal,  Lever en Galblaas (tractus digestivus)
  • Nieren en urinewegen (tractus uropoeticus)
  • Voortplantingsorganen Man: Testis en Vrouw: Ovarium
  • Huid, haar en klieren
Bij de practica die zeer nauw zullen aansluiten bij de collegestof, wordt aan de hand van humane microscopische preparaten, en .ppt files met lichtmicroscopische en electronenmicroscopische afbeeldingen, de te bestuderen stof verder uitgediept. Aan het einde van ieder practicum zullen diagnose-dia's gemeenschappelijk besproken worden.
Inhoud
Een organisme is opgebouwd uit cellen of producten ervan en dat geldt natuurlijk ook voor het menselijk lichaam. Het ene orgaan, zoals bijv. de lever bestaat nagenoeg geheel uit cellen maar als er naar steunweefsel gekeken wordt, bijv. botweefsel dan voert de extracellulaire substantie de boventoon.
Dit heeft uiteraard direct te maken met de functie van het betreffende weefsel: Van leverweefsel wordt een geheel andere activiteit verwacht dan van botweefsel. Met andere woorden: Andere vorm, andere functie. Dit geldt ook op cellulair niveau in een orgaan. Een cel uit het filterlichaam van de nieren ziet er geheel anders uit dan een cel uit het afvoerende buizensysteem van dit orgaan. Dus aan de vorm, inhoud van een cel kan men reeds een indruk krijgen van de functie die deze cel zal hebben.

In het menselijk lichaam zijn zo'n 200 verschillende celtypen te onderscheiden met elk een specifieke functie. Maar ook bij schijnbaar dezelfde cellen, denk hierbij bijv aan de lymfocyten van het verworven afweersysteem, kunnen verschillende subgroepen onderscheiden worden. De cellen vormen dus een fascinerende wereld die we in dit blok geleidelijk aan zullen gaan ontdekken. Laten we dus samen op reis gaan en met de nodige inspanning garandeer ik jullie dat het Blok BP-025-B  Humane Functionele Histologie veel voldoening zal schenken.

Werkvormen
12 uur hoorcolleges, 12 uur werkopdrachten maken, 6 middagen Microscopie Practicum (in totaal 3 uur per Practicum, inclusief responsiecollege na elk PR), en 26 uur zelfstudie.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen individueel (inclusief dia-toets)

Voorkennis
Bij dit blok wordt ervan uitgegaan dat de student(e) beschikt over het VWO-diploma "Natuur en gezondheid" of een hiermee gelijkwaardige opleiding en dat zij/hij de cursus Thema 2, Cel en Homeostase met nadruk op het onderdeel "Structuur en functie van cellen en weefsel" met goed gevolg heeft afgelegd.

Literatuur
Noodzakelijk:

• L. C. Junqueira en J. Carneiro, Functionele Histologie, 14e druk, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2010; ISBN: 9789035228627
• Handleiding: Functionele Histologie voor studenten Medische biologie (Thema 4c).

Werkvormen

• 12 uur computerpracticum
• 12 uur hoorcollege
• 20 uur practicum
• 10 uur responsie-college
• 12 uur werkcollege
• 18 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen:

• werkopdrachten maken
• 6 middagen Microscopie Practicum (in totaal 3 uur per Practicum, inclusief responsiecollege na elk PR)

Verplicht materiaal
Boek
• Functionele Histologie van Junqueira L.C. 14e / 15e druk, Reed Business Education 2014; ISBN 978 90 352 3798 8
ISBN:9789035228627
Handleiding
Handleiding: Functionele Histologie voor studenten Medische biologie (Thema 4c)

Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4