NWI-FCEM02B
Schrijven Over Wetenschap
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FCEM02B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Facultair Algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. H.M. Dresen
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. G. van Hengstum
Overige cursussen docent
Examinator
drs. G. van Hengstum
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. G. van Hengstum
Overige cursussen docent
Docent
drs. G. van Hengstum
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW1  (02-09-2019 t/m 03-11-2019)
Aanvangsblok
KW1/  KW2/  KW3/  KW4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingActive participation is required for this course.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student kan verschillende doelgroepen onderscheiden, en vorm en inhoud van teksten laten aansluiten op de doelgroep. 
 • De student kan complexe informatie op een toegankelijke en bondige wijze overbrengen.
 • De student kan schrijven in een aantrekkelijke stijl, die aansluit bij doelgroep, genre en medium.
 • De student kan informatie structureren in overzichtelijke teksten.
 • De student gebruikt correct Nederlands, en is in staat dit zelfstandig te verbeteren.
 • De student kan informatiebronnen beoordelen op geschiktheid, en er op een passende manier naar verwijzen in teksten.
 • De student kan verbeterpunten identificeren in eigen teksten en in teksten van anderen, en kan deze punten vertalen naar concrete verbeteringen en nuttige feedback.
Inhoud
De cursus is gericht op het helder, bondig en aantrekkelijk leren schrijven over wetenschap voor een publiek van niet-vakgenoten. Deze cursus gaat dus niet over academisch schrijven voor je eigen vakgenoten. Je leert hoe je een andere doelgroep, zonder wetenschappelijke achtergrond in je eigen vakgebied, kunt bereiken en enthousiasmeren.

Taalkeuze
De cursus wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels. We raden (Nederlandstalige) studenten aan om de cursus te volgen in de moedertaal. De keuze voor de werkcollegegroep maak je bij het inschrijven in Osiris.

Werkvorm
De cursus bestaat uit een serie werkcolleges, waarbij studenten op actieve wijze aan de slag gaan om schrijfvaardigheden te leren. Hierbij speelt (inter)actie en onderlinge feedback een grote rol.
 
Inschrijven werkcollegegroepen
 • Elk kwartaal zijn er 6 verschillende werkcollegegroepen. De werkcolleges worden op gelijktijdige uren aangeboden in het Engels en Nederlands.
 • Je kunt kiezen voor de werkcolleges op grond van voorkeur voor tijdstip, taalkeuze of docent.
 • Indien het betreffende werkcollege vol zit, dan is inschrijven niet meer mogelijk. Je kunt dan kiezen voor een ander werkcollege in hetzelfde kwartaal, of voor een volgend kwartaal. 
 • Let op! Je hebt als student 1 deelnameplek per collegejaar (uitgezonderd: herkansers). Inschrijvers die niet komen opdagen (no shows) kunnen de cursus pas volgend collegejaar weer volgen. 
 • Deze cursus is niet toegankelijk voor exchange studenten.
Inschrijven kwartaal 2
In kwartaal 2 zijn alle cursusplaatsen gereserveerd voor studenten biologie. Studenten van andere studierichtingen kunnen de cursus dan niet volgen.

Aanwezigheid
Een groot deel van het leerrendement zit in het volgen van de werkcolleges. Daarom is aanwezigheid en actieve participatie verplicht bij de werkcolleges. Indien je één of meerdere werkcolleges mist, dan kan uitsluiting van de cursus volgen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Het eindcijfer komt tot stand door middel van het cijfer voor de deelopdrachten en het cijfer voor het slotartikel. Voorwaarde om de cursus af te kunnen ronden is actieve participatie tijdens de werkcolleges.
Bijzonderheden

Toetsinformatie
Het eindcijfer komt tot stand door middel van het cijfer voor de deelopdrachten en het cijfer voor het slotartikel. Voorwaarde om de cursus af te kunnen ronden is actieve participatie tijdens de werkcolleges.

Contact informatie
Course coordinator is Mr Van Hengstum, E g.vanhengstum@science.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2