NWI-FNWI014
Bètawetenschappelijk Onderwijs in Context: scientific literacy
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FNWI014
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Facultair Algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 4
Coördinator
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.M. Derks
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
KW2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureOp volgorde van aanmelding
ToelichtingOp volgorde van aanmelding
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus kun je:
 1. verschijningsvormen van scientific literacy, zoals burgerschap en digitale geletterdheid, benoemen en herkennen;
 2. uitleggen hoe je het ontwikkelen van scientific literacy kunt stimuleren in bètaonderwijs;
 3. een les voor scientific literacy samen met een vakdocent voorbereiden en uitvoeren;
 4. rond de uitvoering van je les een klein onderzoek doen naar het leren van de leerlingen en de visies van bètadocenten op scientific literacy;
 5. een eigen visie op scientific literacy in bètaonderwijs formuleren en onderbouwen.
Inhoud
Modern bètaonderwijs is niet alleen gericht op het opleiden van toekomstige wetenschappers en technici, maar dient ook voor de ontwikkeling van leerlingen tot wetenschappelijk geletterde en verantwoordelijke burgers. Bètaonderwijs dat ontwikkeling van scientific literacy ondersteunt, biedt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om actief deel te nemen aan een multiculturele, democratische en technologische samenleving. Dit wordt ook wel burgerschapsvorming genoemd.

Bij burgerschapsvorming in de bètavakken gaat het om specifieke vaardigheden die nodig zijn om een eigen mening te vormen over maatschappelijke kwesties zoals Covid-19 vaccinatie, energietransitie en klimaatverandering, en die mening te onderbouwen vanuit een wetenschappelijk, maatschappelijk en moreel perspectief. Digitale geletterdheid is een aspect van burgerschap dat mensen in staat stelt zelfstandig, creatief en verantwoordelijk gebruik te maken van digitale technologie met behulp van ideeën uit de informatica. Tot digitale geletterdheid behoren ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

In deze cursus leer je over de verschijningsvormen van scientific literacy en over het leren en onderwijzen daarvan binnen bètaonderwijs. Je doet in duo’s een klein onderzoek naar burgerschapsvorming in de lespraktijk.

Onderwerpen
 • scientific literacy
 • burgerschapsvorming en digitale geletterdheid
 • didactische elementen van scientific literacy onderwijs
 • Engage-lesmateriaal, TeaEdu4CT-modules
 • onderzoek van onderwijs
 • bètadocenten en onderwijsvernieuwingen
Werkwijze

In deze cursus volg je interactieve colleges over elementen van bèta-specifiek burgerschapsonderwijs en maak je kennis met aspecten van onderwijsonderzoek. Je ondervindt enkele didactische werkvormen voor scientific literacy aan den lijve (bijv. perspectiefwisseling, argumenteren, invullen van een beslis-tool, ontwerpen van persona’s, modelleren & simuleren) tijdens onderwijs- en/of werkbijeenkomsten. Je bereidt daarnaast in duo’s, en samen met een vakdocent uit het voortgezet onderwijs, een burgerschapsles voor op basis van geselecteerd lesmateriaal. Jullie voeren deze les samen uit in de klas en je doet een onderzoekje naar de uitvoering van de les (zoals leeruitkomsten). Bij dit onderzoek betrek je ook de visie van bètadocenten op (implementatie van) scientific literacy in hun schoolvak. 
Voorkennis
Met succes afgerond hebben van NWI-FNWI012 ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ is voorwaarde om aan deze cursus deel te nemen.


 
Toetsinformatie
De beoordeling kent een gezamenlijke en een individuele component.

Gezamenlijk: Als duo schrijven jullie een populair vakdidactisch artikel of blog voor vakdocenten over jullie onderzoek.

Individueel: Je schrijft een kort verslag waarin je reflecteert op je bijdrage aan het gezamenlijke proces en product, je leerproces en leeropbrengst van deze cursus. Daarnaast beoordeelt de docent op school het individuele aandeel in de samenwerking en communicatie in de voorbereiding van de uitgevoerde les, je algemene houding en kunde.

Voorwaarde om voor beoordeling in aanmerking te komen is dat je actief een bijdrage hebt geleverd aan je eigen leren (o.a. door deelname aan de onderwijs- en werkbijeenkomsten) en het leren van je medestudenten (o.a. door het uitwisselen van bevindingen en het geven van feedback).
Bijzonderheden
De cursus kan gelijktijdig gevolgd worden met de cursus NWI-FNWI013 ‘Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen (6 ec)’. Gezamenlijk met NWI-FNWI012 ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ vormen deze cursussen de minor Didactiek van bètawetenschappen (15 ec).

 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Final result
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3