NWI-IBC037
Law for Computer Scientists
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC037
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
M. Hildebrandt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Hildebrandt
Overige cursussen docent
Docent
M. Hildebrandt
Overige cursussen docent
Docent
M.E. Koning, LLM
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW4  (16-04-2018 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingVoorrang voor derdejaars studenten Informatica voor wie de cursus verplicht is.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureVolgorde bepaald door opl./programma
ToelichtingVolgorde bepaald door opleiding/programma
Cursusdoelen
  1. onzinnige berichten uit de media onderscheiden van serieuze berichtgeving over juridische kwesties
  2. meningen onderscheiden van ‘harde’ juridische implicaties
  3. zelfstandig onderzoek doen in rechtsbronnen en juridische argumentaties ontwikkelen
Inhoud
Kan de operator van een Tor Exit Node aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van kinderporno als zij niets van weet? Mag een App developer persoonsgegevens verwerken als hij de namen verwijdert? Is het downloaden van delen van een database (bijvoorbeeld een serie Facebook profielen) een schending van copyright op de database? Recht voor computerwetenschappers biedt een inleiding op het recht, met een focus op wat relevant is voor het ontwerpen, beschermen en gebruiken van computer systemen.
De nadruk ligt op een gedegen begrip van de architectuur van het recht als systeem van geschreven en ongeschreven normen, met bijzondere aandacht voor het onderscheid tussen privaatrecht, publiekrecht en strafrecht en op het grote belang van juridische argumentatie. Dit alles legt de fundamenten voor de behandeling van privaatrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van het ontwerpen en gebruiken van computersystemen. De nadruk zal liggen op het Nederlandse recht, maar duidelijk is dat het Nederlandse recht in vergaande mate wordt bepaald door, bijvoorbeeld, het recht van de Europese Unie.
In de master cursus Law in Cyberspace verschuift de nadruk naar het internationale niveau, met nadruk op de fundamentele rechten die aan de orde zijn: met name privacy, gegevensbescherming, non-discriminatie, de onschuldpresumptie, eigendom en de vrijheid van ondernemerschap.
Onderwerpen
Recht, logica en ervaring; Juridische argumentatie; Privaat-, publiek- en strafrecht; Nationaal, internationaal, supranationaal recht; Aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming, cybercrime, auteursrecht.

Toetsinformatie
Inleveren kleine opdrachten is ontvankelijkheidstoets voor het schriftelijk tentamen.

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis.

Literatuur
Een aantal teksten zullen worden voorgeschreven via Blackboard.

Werkvormen
• 14 uur hoorcollege
• 2 uur responsie-college
• 68 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen: Colleges, opdrachten.

Verplicht materiaal
Artikelen
Artikelen die worden verspreid via blackboard

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4