NWI-IBC043
Introduction to Academic Writing and Research Methods for Computing Scientists
Course infoSchedule
Course moduleNWI-IBC043
Credits (ECTS)3
CategoryBA (Bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Science; Informatica en Informatiekunde;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. I. Wilmont
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. I. Wilmont
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. I. Wilmont
Other course modules lecturer
Examiner
dr. I. Wilmont
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
KW2  (02/11/2020 to 24/01/2021)
Starting block
KW2
Course mode
full-time
RemarksThis course is intended for premaster students of Computing Science and Information Sciences only
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedureIn order of Study programme
ExplanationIn order of Study programme
Aims
Na afloop van deze cursus kunnen de deelnemers:
 • professionele criteria aangeven voor ontwerp en uitvoering van onderzoek; deze criteria toetsen in praktijksituaties; kritisch reflecteren op (publicaties over) onderzoek;
 • onderzoeksvragen formuleren;
 • literatuur zoeken met professionele hulpmiddelen, literatuurbeschrijvingen opstellen;
 • operationaliseren; veelgebruikte methoden voor dataverzameling (kwantitatief, kwalitatief) beschrijven, aangeven in welke situaties ze toepasbaar zijn en hoe valkuilen te vermijden zijn;
 • een onderzoeksplan opstellen volgens een professioneel format;
 • de gekozen aanpak verdedigen tegenover collega-onderzoekers;
 • collega's adviseren en feedback geven.
 • de opbouw van een wetenschappelijk artikel analyseren;
 • herkennen wanneer een wetenschappelijk artikel goed is geschreven en wanneer niet; 
 • te onderbouwen waarom een wetenschappelijk artikel goed geschreven is of niet; 
 • onderdelen van een wetenschappelijk artikel te schrijven die voldoet aan de eisen van jouw vakgebied;
 • helder en effectief taalgebruik te toe te passen in wetenschappelijke artikelen
Content
Instructional Modes
 • Tutorial
Level
Bachelor
Presumed foreknowledge

Test information
De beoordeling wordt bepaald op grond van het onderzoeksplan/schrijfopdracht, de feedback die je geeft aan andere studenten en een schriftelijke toets over methodologie. Om voor beoordeling in aanmerking te komen, moet je hebben meegedaan aan de onderlinge feedback ('peer review'). Tevens geldt dat je voor ieder onderdeel tenminste een vijf moet hebben gehaald om het vak te halen.
Specifics
Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premaster studenten Computing Science en Information Sciences. Let op: de cursusbeschrijving en aanbevolen literatuur is nog voorlopig, en kan nog worden aangepast. Deze zal medio juli definitief worden gemaakt.
Required materials
Book
[Onder voorbehoud:] Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. Los Angeles etc.: Sage. ISBN 9781412902243.
ISBN:978-1-4129-0224-3
Title:Researching Information Systems and Computing
Author:Briony J. Oates
Publisher:Sage Publications Ltd.
Articles
Aanvullende literatuur wordt tijdens de colleges uitgereikt.

Instructional modes
Course
Attendance MandatoryYes

Tests
Final grade
Test weight1
OpportunitiesBlock KW2, Block KW3