NWI-IPC006
Processors
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IPC006
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. K.J. Brink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.H. Jansen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.H. Jansen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. N.H. Jansen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.H. Jansen
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW2  (05-11-2018 t/m 27-01-2019)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAs of 2018, this course is taught in English.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Je kent de basisprincipes van computerorganisatie.
  • Je kunt de verschillende abstractienivo’s van de architectuur van een moderne computer beschrijven.
  • Je kunt de relatie tussen de organisatie van een processor en zijn instructieset verklaren.
  • Je kent een aantal veel gebruikte manieren om processor-performance te verbeteren.
  • Je hebt enige kennis van circuit-ontwerp, processor-ontwerp en assembly-programmering.
Inhoud
In deze cursus krijg je een inleiding in de opbouw van de processor, het centrale onderdeel van de computer.
Onderwerpen
• getallenrepresenatie en Booleaanse algebra
• logische poorten en schakelingen
• sequentiële logica en schakelingen
• computerstructuur (processor, geheugen, besturingseenheid, ALU, in-/uitvoerapparaat, bus)
• processor operation (instructie, instructieset, instructiecyclus, interrupt)
• eenvoudige assembly-programmering

Toetsinformatie
Practicum (je ontwerpt delen van een processor) en tentamen. Je tentamencijfer en je practicumcijfer moeten minstens 5,0 zijn. Met huiswerkopgaven kun je een bonus op je cijfer krijgen.

Voorkennis
geen.

Verplicht materiaal
Boek
Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organisation; 5th ed., Prentice-Hall 2006 or 6th ed., Prentice-Hall 2013. http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Structured-Computer-Organization-6E/9780132916523

Aanbevolen materiaal
Boek
Sommige delen van The Art of Assembly Language, een onlineboek door Randall Hyde, zijn ook interessant om te raadplegen. http://www.artofasm.com/index.html
Boek
John Hennessy, David Patterson: Computer Organisation and Design: The Hardware/Software Interface, 4th ed., Morgan Kaufmann 2011
ISBN:9780123747501

Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Practicum
Weging1
ToetsvormPracticum
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3