NWI-MOL132
Vector Calculus
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL132
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M.L.A. van Pruijssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L.A. van Pruijssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L.A. van Pruijssen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.L.A. van Pruijssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
KW4  (11-04-2022 t/m 31-08-2022)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Use mathematical modelling for phenomena in physics (electric, magnetic, mechanic).
  • Understand and apply the central theorems of vector calculus.
Inhoud
  • Scalar fields
  • Vector fields
  • Lagrange multipliers
  • Taylor approximations
  • Coordinate transformations and the Jacobian
  • Line integrals
  • Surface integrals and flux
  • Theorems of Green, Gauss, Stokes, Maxwell
Instructional Modes
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Two partial exams.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus Mathematics 4 for Science. Will be posted on blackboard.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4