NWI-MOL200A
Bachelor Internship and Report
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL200A
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Blanco Ania
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. Boltje
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.M. Bonger
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.J.M. op den Camp
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 01-09-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingVervangt MOL200
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De bachelorstage is de afsluitende proeve van bekwaamheid voor de Bacheloropleiding.
Na voltooiing van de bachelorstage ben je in staat om:
  • een wetenschappelijke onderzoeksvraag te bestuderen als lid van een onderzoeksgroep en onder begeleiding van een staflid
  • wetenschappelijke data te produceren, kritisch te interpreteren en (schriftelijk en mondeling) te presenteren onder begeleiding van een staflid, waarbij je de regels van wetenschappelijke integriteit in acht neemt
  • deel te nemen aan een wetenschappelijke discussie op het gebied van je onderzoeksonderwerp
  • je onderzoeksproject te plaatsen in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context
  • een toekomstplan te maken op basis van mogelijke masterprogramma's en opties op de arbeidsmarkt
Inhoud
Als laatste onderdeel van de bachelor-opleiding doet elke student een bachelorstage. Hierin pas je toe wat je allemaal geleerd hebt in de afgelopen drie jaar. De bachelorstage is, behalve een afsluiting van de bachelor, ook een eerste uitgebreide kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek en een oriëntatie op de masteropleiding. Practica zoals die tot nu zijn gevolgd geven maar een beperkt beeld van wat het is om onderzoek te doen. De bachelorstage kan dan ook goed helpen bij de oriëntatie op onderzoeksmogelijkheden en de keuze van een afstudeerrichting voor de master. Daarnaast worden in de stage de nodige vaardigheden aangeleerd binnen de richting waarvoor gekozen is.
De bachelorstage doe je meestal aan de universiteit zelf omdat het de eerste keer is dat je echt met het onderzoek gaat meedoen. Maar het is in overleg altijd mogelijk om een stagplek elders te zoeken. Neem daarover contact op met je studieadviseur.
Bijzonderheden
Zie ook de informatie over stage en stagemogelijkheden elders in de studiegids. Maak een planning met je stagebegeleider en vul deze op digitale stageplanningsformulier in.

Onderwerpen
In de studiegids staat een lijst met geschikte stageafdelingen. In principe zijn alle afdelingen waar je in de master stage mag lopen ook goedgekeurd voor een bachelorstage.

Toetsinformatie
Beoordeling vindt plaats op basis van het uitvoeren van het practische en theoretische onderzoekswerk, alsmede op het geschreven verslag.
Een beoordelingsformulier waar het grootste gedeelte van de criteria vermeldt staan is te vinden in de studiegids.
Er zal ook een tweede beoordelaar uit een andere onderzoeksgroep betrokken zijn bij het uiteindelijke vastelling van het cijfer.

Voorkennis
Propedeuse + minimaal 60 ec van de postpropedeutische vakken.

Werkvormen
Project
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Goedkeuring
Weging0
GelegenhedenBlok JAAR

Opmerking
Internship planning proposal is approved

Stage + verslag
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR