NWI-NB004B
Kansrekening
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB004B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Docent
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Examinator
S.A. Thijssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat (voorwaardelijke)kansen, verwachtingen en (co)varianties te berekenen met behulp van standaardtechnieken uit de kansrekening, zoals combinatoriek, conditioneren, sommatie en integratie, verdelingsfuncties en kansdichtheidsfuncties.
  • De student herkent situaties waarin eenvoudige kanstheoretische verdelingen bruikbaar zijn, zoals de binomiale verdeling, de exponentiële en geometrische verdelingen en de normale verdeling.
  • De student kan het bovenstaande toepassen om problemen op te lossen met behulp van computer simulaties of berekeningen.
Inhoud
  • In dit college worden de grondslagen van de kansrekening behandeld en passeren enkele veel gebruikte modellen de revue. 
  • In de werkcolleges wordt er ook gewerkt aan programmeeropdrachten. Deze ondersteunen het begrip van de cursus vanuit een ander perspectief.
Niveau

Voorkennis
  • Calculus A
  • Een inleidende cursus in programmeren, bij voorkeur met Python
Toetsinformatie
  • Schriftelijk tentamen.
  • Programmeeropdrachten: deze moeten naar voldoening gemaakt worden om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden
Verplicht voor wis- en natuurkunde studenten
Verplicht materiaal
Dictaat
Collegedictaat, te downloaden van Brightspace

Aanbevolen materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Grasple integratie in Brightspace. Dit is een digitaal leersysteem.

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4