NWI-NB008D
Practicum Natuurkunde 2b
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB008D
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
drs. M.A.H. Asselbergs
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDeze cursus vindt plaats in semester 2
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student kan onderzoeken. Hierin onderscheiden wij:
 • Beargumenteerd tot een keuze komen voor een onderwerp, het onderwerp afbakenen en van relevante literatuur voorzien
 • Theorie uitwerken zodat de wetenschappelijke vraagstelling toegesneden wordt naar de praktische mogelijkheden
 • Een relevante onderzoeksvraag formuleren en een valide onderzoeksmethode bedenken
 • Een opstelling bouwen waarmee betrouwbare metingen kunnen worden verricht 
 • Een onderzoeksvoorstel schrijven, voorzien van een haalbaar meetplan en het eigen plan uitvoeren binnen de gestelde tijd
 • De onderzoeksresultaten lokaal publiceren in een artikel, een poster en een symposium presentatie
 • De student kan bij al het bovernstaande met medestudenten samenwerken.
Inhoud
Het practicum bestaat uit een project, waarbij studenten in kleine groepen een zelfbedacht experiment uitvoeren. In zo'n project wordt een aantal onderzoeksvaardigheden geleerd. Deze vaardigheden hebben zowel experimenteel inhoudelijke, als procedurele en strategische componenten. De vaardigheden worden ingezet om de volgende producten te maken: Onderzoeksvoorstel (Research Proposal), proposal presentatie (pitch), artikel, poster, en een presentatie op het P2b symposium. Per product worden van tevoren in plenaire bijeenkomsten aanwijzingen en achteraf in kleine groepen beoordelingsresultaten doorgesproken.
Men begint met brainstormsessies waarin alle deelnemers trachten elkaar op goede idee├źn te brengen. Daaruit dient men vanuit de eigen mogelijkheden te kiezen voor een onderwerp met voldoende theoretische en experimentele aspecten, die moeten worden afgebakend en neergelegd in een scherpe formulering van de onderzoeksvraag. Een project kan ook plaatsvinden op een experimentele afdeling, bijvoorbeeld uitgaande van een ResearchLabs experiment als uitgangspunt, mits de afdeling voldoende ondersteuning kan bieden.
Na enige try-outs kan het onderzoeksvoorstel geschreven worden op basis van aangewezen subsidiecriteria. Nadat het onderzoeksvoorstel eenmaal is ingediend begint de periode van resultaten vergaren en analyseren, hetgeen afgerond wordt met de uiteindelijke vastlegging in een artikel, een poster en een presentatie voor de studenten van het eerste jaar, die een kritisch publiek vormen en tevens een enthousiasmerende introductie krijgen van het project.
Leren communiceren over eigen onderzoeksresultaten vormt een wezenlijk bestanddeel van dit practicum.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
 • Alle voorgaande practica (1a/1b en 2a)
 • 45 ec behaald van de Propedeusevakken; 15 ec behaald van de Bachelorvakken
 • Toetsinformatie
  De producten worden beoordeeld volgens in de practicumhandleiding 2b vermelde criteria.
  Bijzonderheden
  Niet verplicht voor sterrenkunde studenten
  Aanbevolen materiaal
  Handleiding
  Practicumhandleiding deel 2b (beschikbaar op Brightspace)

  Werkvormen
  Computerpracticum
  AanwezigheidsplichtJa

  Cursusgebeurtenis

  Algemeen
  Onderzoek plannen, uitvoeren en er verslag van geven

  Presentatie
  AanwezigheidsplichtJa

  Project

  Toetsen
  Tentamen
  Weging1
  GelegenhedenBlok JAAR