NWI-NB012B
Sterevolutie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB012B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. G.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KW4  (08-04-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student begrijpt de fysische processen die de structuur en evolutie van sterren bepalen (zoals de toestandsvergelijking, kernreacties, en energietransport)
  • De student kent en begrijpt de vergelijkingen van sterstructuur
  • De student is in staat een computerprogramma te schrijven om deze vergelijkingen in simpele gevallen numeriek op te lossen, en kan de uitkomst analyseren en daar schriftelijk verslag van doen
  • De student kent de evolutie van enkelvoudige sterren en kan deze beschrijven, zowel in termen van waarneembare grootheden als in termen van de fysische processen die zich in de kern afspelen
  • De student begrijpt homologie en kan dit concept toepassen
Inhoud
Sterren vormen de bouwstenen van het Heelal. Begrip van hoe sterren worden geboren, leven en sterven is essentieel voor een goed begrip van het Heelal. Hoe leveren sterren de energie om miljarden jaren lang te schijnen? Hoe kunnen sterren in evenwicht blijven? Hoe worden ze geboren? Wat gebeurt er nadat de waterstof in een sterkern op is? Hoe ontstaan witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten? Deze vragen zullen in het college aan bod komen. De vergelijkingen voor de structuur van sterren zullen worden afgeleid en aan de hand daarvan zal de energieproductie, stabiliteit en evolutie van sterren duidelijk worden gemaakt.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
- Eerstejaars wis- en natuurkunde - Programmeren 2 (python)
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (80%),  en een verslag van de programmeeropdracht (20%)
Bijzonderheden
Deze cursus is onderdeel van de minor sterrenkunde en past binnen het onderzoeksthema Sterrenkunde.
Verplicht materiaal
Boek
D. Prialnik, An introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution, 2nd edition, 2010, Cambridge University Press

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging4
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

Opdracht
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok KW4