NWI-NB013C
Kwantummechanica 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB013C
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
dr. M.L. Katsnelson
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.I. Kiriliouk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student is in staat:
 • de Schrödinger vergelijking zowel tijdsafhankelijk als tijdsonafhankelijk te interpreteren in het kader van waarnemingen aan fysische systemen
 • om te gaan met het formalisme van de kwantummechanica, waaronder wordt verstaan eigenfuncties, operatoren, matrixrepresentaties, Dirac notatie, onzekerheidsprincipes
 • eenvoudige 1-dimensionale problemen te formuleren en op te lossen
 • De student is op de hoogte van de quantummechanische verklaring van de eigenschappen van de rotatie beweging: impulsmomentoperator, energieniveau’s en golffuncties
 • De hierbij gangbare methoden, matrixmechanica en storingstheorie, kan hij toepassen op de noodzakkelijke berekeningen
Inhoud
Dit vak maakt deel uit van de kwantummechanica-cyclus, bestaande uit Inleiding Kwantummechanica en Kwantummechanica 1a+b, 2 en 3. In dit gedeelte van de cyclus wordt besproken:
 • Rol van de kwantummechanica binnen de Natuurkunde:
  Historische aspecten, formalisme, interpretatie, toetsing, het vreemde van de kwantummechanica
 • Tijdsafhankelijke Schrödinger Vergelijking:
  Golffuncties, waarschijnlijkheidsinterpretatie, normbehoud, kwantumflux, operatoren
 • Tijdsonafhankelijke Schrödinger Vergelijkingen, één-dimensionale stationaire potentiaalproblemen:
  Eigenwaarden, eigenfuncties, harmonische potentiaal, analytisch en met operator algebra, δ-functie potentiaal, oneindige put
 • Vlakke golven, golfpakketten, impulsgolffuncties:
  Dirac δ-functie normalisatie, Fouriertransformatie, Gaussische golfpakket, minimale onzekerheid toestanden
 • Hilbert Ruimte, Toestandvectoren en Dirac notatie:
  Formele eigenschappen van operatoren, matrixformalisme en lineaire algebra, bra- en ket notatie en formalisme
Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Inleiding Kwantummechanica; Lineaire Algebra A, NS (curriculum bachelor natuur- en sterrenkunde)
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bijzonderheden
This course is taught in English.
Verplicht materiaal
Boek
David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, second edition, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, 2005, of herdukken uit 2013/2014

Aanbevolen materiaal
Dictaat
Een kortere samenvatting van de college stof
Auteur:A. Kirilyuk

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3