NWI-NB017B
Gasdynamica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB017B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. M.A. Moscibrodzka
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A. Moscibrodzka
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A. Moscibrodzka
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.A. Moscibrodzka
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW2  (02-11-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft inzicht in de afleiding, vorm en interpretatie van de fundamentele vergelijkingen van de gasdynamica
  • De student kent de behoudswetten van de gasdynamica, en de omstandigheden waaronder deze wetten gelden
  • De student kan de vergelijkingen voor simpele stromingen oplossen
  • De student kan de lineaire golven in een gas beschrijven met behulp van een vorm van storingsrekening
  • De student heeft inzicht in schaling en orde van grootte schattingen in simpele situaties
Inhoud
Gasdynamica gaat over de beweging van vloeistoffen en gassen. Gasdynamica is van belang voor uiteenlopende toepassingen, van stromingen in  waterbouwkunde,  vliegtuigontwerpen en aerodynamica, tot de meteorologie en sterrenkundige toepassingen.
Dit college ontwikkelt de wiskundige hulpmiddelen voor het beschrijven van vloeistoffen en gassen: de basisvergelijkingen (differentiaalvergelijkingen) en behoudswetten. Vervolgens worden een aantal toepassingen behandeld, zoals:
  • Stationaire (tijds-onafhankelijke) stromingen;
  • Geluidsgolven in homogene en gelaagde media;
  • Schokken, explosies en detonatiegolven.
De toepassingen komen met name uit de meteorologie en de sterrenkunde. 

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Klassieke mechanica (wetten van Newton) en basiskennis differentiaalvergelijkingen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bijzonderheden
Deze cursus is een sterk aanbevolen keuzevak voor sterrenkundigen.
Niveau
nastk2-3

Verplicht materiaal
Boek
Abraham Achterberg: Gas Dynamics, An Introduction with Examples from Astrophysics and Geophysics
ISBN:978-94-6239-194-9
Dictaat
Samenvatting op internet, samen met PowerPoint Slides

Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3