NWI-NB020B
Inleiding Groepentheorie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB020B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW2  (05-11-2018 t/m 27-01-2019)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat de basisbegrippen van de groepentheorie te hanteren
  • De student is bekend met karaktertheorie van eindige groepen, in het bijzonder voor de eindige ondergroepen van de rotatiegroep
  • De student is in staat spectrale ontaarding van moleculen te berekenen, ten gevolge van symmetrie
  • De student is bekend met de meest belangrijke voorbeelden van eindige groepen en hun karakters
Inhoud

Behandeld wordt de algemene theorie van groepen, met als voorbeelden eindige groepen en matrixgroepen. We bestuderen de representatietheorie van eindige groepen aan de hand van enkele
voorbeelden die als symmetriegroepen van moleculen voorkomen.

Bijzonderheden
Voor studenten die geïnteresseerd zijn in een meer fundamentele aanpak van de groepentheorie is het mogelijk om dit vak te vervangen door het wiskundevak Symmetrie (6 ec). Dit vak Symmetrie dient dan ter vervanging van Inl. Groepentheorie en levert tevens 3 ec op aan keuzevakken.

Onderwerpen
• groepen
• ondergroepen
• normaaldelers
• homomorfismen
• nevenklassen en conjugatieklassen
• het lemma van Schur
• karakters van representaties
• karaktertabellen van enkele eindige groepen
• spectrale ontaarding van het vibratie spectrum van moleculen met symmetrie

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Voorkennis
Lineaire Algebra

Verplicht materiaal
Boek
H.F. Jones, Groups, representation and physics, 1990, Taylor & Francis Ltd

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3