NWI-NB031B
Tensoren en Toepassingen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB031B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 2
Coördinator
dr. B.P. Bonga
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.P. Bonga
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.P. Bonga
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T.G. Budd
Overige cursussen docent
Docent
B. Zonneveld
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
KW4  (08-04-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Zie Engelse omschrijving.
Inhoud
Differentiaalmeetkunde is een belangrijk en vaak onmisbaar wiskundig gereedschap om theorieën in de natuurkunde te formuleren. Deze cursus introduceert de basisconcepten van de differentiaalmeetkunde, zoals metriek, (raak)vectoren, tensoren, vormen, differentieerbare variëteiten en kaarten. In het bijzonder bereidt het college voor op de algemene relativiteitstheorie. De cursus richt zich op een moderne wiskundige formulering, maar bezien vanuit het standpunt van een natuurkundige of ingenieur. De wiskundige concepten worden gemotiveerd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de natuurkunde.
Niveau

Voorkennis
Lineaire Algebra, Calculus, Speciale Relativiteit
Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt geheel bepaald door een schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus.
Bijzonderheden
De cursus wordt in het Engels gegeven.

Deze cursus past binnen het onderzoeksthema's Hoge Energie Fysica en Sterrenkunde.
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Dit vak maakt gebruikt van een dictaat dat beschikbaar wordt gemaakt op Brightspace.
Kosten:0,00

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4