NWI-NB042B
Optica: de Manipulatie van Licht
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB042B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW2  (05-11-2018 t/m 27-01-2019)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student is in staat om
 • de basisprincipes voor de beschrijving van licht (Maxwell's golftheorie, het Huygens principe en het principe van Fermat) te gebruiken voor een kwalitatieve beschrijving van het gedrag van optische systemen
 • een optisch systeem voor praktisch onderzoek te ontwerpen, inclusief de aspecten van coherentie en polarisatie
 • een kwalitatieve beschrijving te geven van breking, buiging, holografie e.d. in termen van de interferentie van (partieel) coherent licht
 • de basisprincipes van lasers en haar toepassingen te begrijpen en uit te leggen
Inhoud
Licht (electromagnetische straling) speelt een sleutelrol in de maatschappij en in modern onderzoek. Zowel in fysisch onderzoek als ook in de astronomie, de biofysica, de chemie, de medische fysica en vele andere gebieden wordt licht gebruikt als informatiedrager en/of diagnostisch instrument. Denk aan het gebruik van licht in lasers, data communicatie, data opslag, analyses (spectroscopie en microscopie).
Dit college richt zich op de fysische eigenschappen en manipulatie van licht, voortbouwend op de stof zoals die behandeld wordt in het vak Golven en Optica. 
De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:
 1. Duale karakter van electromagnetische straling als golven en als fotonen; polarisatie
 2. Breking, buiging, diffractie
 3. Interferentie
 4. Coherentie
 5. Spectroscopie
 6. Fourier Optica
 7. Laser systemen
Bijzonderheden
Werkcollege bonus punt

Onderwerpen
• Elektromagnetische theorie, fotonen en licht, de voortplanting van licht
• Geometrische optica
• Polarisatie
• Interferentie
• Diffractie
• Fourier Optica
• Coherentie en laserlicht
• Niet Lineaire Optica en Toepassingen

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Voorkennis
Electriciteit en Magnetisme 1B en 2B
Golven en Optica
Trillingen en Golven

Contact informatie
P.C.M. Christianen
peter.christianen@ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Peatross & Ware, Physics of Light and Optics, 2015 edition Gratis te downloaden e-book: http://optics.byu.edu/
ISBN:978-1-312-92927-2
Titel: Physics of Light and Optics
Auteur:Justin Peatross and Michael Ware
Uitgever:Brigham Young University
Kosten:0,00

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3