NWI-NB044B
Nanofysica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB044B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW3  (28-01-2019 t/m 07-04-2019)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat de basisprincipes van de nanofysica en chemie te begrijpen
  • De student kan deze toepassen om eenvoudige problemen op te lossen.
  • De student begrijpt hun consequenties voor nanotechnologie 
Inhoud
Het bestuderen en toepassen van materialen op nanometer schaal begint een steeds belangrijkere plaats in de wetenschap en technologie in te nemen. Terwijl bulk eigenschappen normaliter niet van de grootte van de materie afhangen, klopt dat niet meer op zeer kleine schaal, waar de fysische eigenschappen worden beheerst door kwantummechanische principes. Dit geeft aanleiding tot veel onverwachte nieuwe verschijnselen.
Bijzonderheden
Dit is een tweedejaars keuzevak

Onderwerpen
• Wat is zo bijzonder aan 'nano'?;
• Nanofabricage van materialen
• Nano-probing en manipulatie
• Nano-elektronica: kwantum en spin effecten
• Nano-fotonica: optica voorbij de diffractielimiet
• Nano-chemie: moleculaire nanostructuren

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Aanbevolen materiaal
Dictaat
Collegedictaat

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4