NWI-NB057B
Sterrenstelsels
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB057B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. S.S. Larsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.S. Larsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.S. Larsen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.S. Larsen
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW2  (02-11-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een overzicht van de verschillende typen sterrenstelsels
  • De student heeft een overzicht van de opbouw van sterrenstelsels, met name ons eigen Melkwegstelsel
  • De student heeft een overzicht van de chemische en morphologische evolutie van sterrenstelsels
  • De student begrijpt hoe afstanden bepaald worden binnen en tussen sterrenstelsels
  • De student heeft een overzicht van de voornaamste hiaten en wetenschappelijke uitdagingen in het veld van sterrenstelsels
  • De student kan een computerprogramma schrijven en hiermee de kleur-magnitude diagrammas van sterrenhopen en -stelsels analyseren en kan de uitkomst analyseren en daar schriftelijk verslag van doen
Inhoud
Sterren zijn niet willekeurig in ons Heelal verdeeld, maar zijn leden van sterrenstelsels. Deze variƫren in grootte van dwergstelsels met minder dan een miljoen sterren tot gigantische spiraal- en elliptische stelsels met honderden miljarden van sterren. Ook de Zon behoort tot een sterrenstelsel: het Melkwegstelsel of 'de Melkweg'. Dit college zal een overzicht geven van de verschillende soorten sterrenstelsels (elliptisch, spiraalvormig, onregelmatig) en hun onderlinge samenhang. We zullen ingaan op bewegingen in sterrenstelsels en met name ons eigen Melkwegstelsel. De vorming en evolutie van sterrenstelsels, de "levenscyclus" van de chemische elementen, en de rol van donkere materie zullen ook worden behandeld.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Algemene kennis over sterrenkunde op niveau van Kaleidoscoop Sterrenkunde.
Basiskennis over het Python programmeertaal op niveau van Programmeren I.
Bij voorkeur het college 'Sterevolutie'.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (70%), programmeeropdracht (30%) plus bonuspunt voor werkcollegeopdrachten.
Zowel de tentamen als de programmeeropdracht zijn verplichte onderdelen van de toetsing.
Bijzonderheden

Niveau
nastk2-3

Aanbevolen materiaal
Boek
Sparke & Gallagher, Galaxies in the Universe. An introduction, 2e druk 2007, Cambridge University Press
ISBN:9780521671866

Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging7
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

Computer opdracht
Weging3
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3