NWI-NB059C
Space Astronomy
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB059C
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
KW4  (05-04-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een grondige kennis van detectie technieken in de moderne observationele sterrenkunde
  • De student begrijpt de fysische achtergronden van adaptieve optiek
  • De student begrijpt de fysische achtergronden van gravitatie stralings detectoren
  • De student kan zelfstandige waarnemingen die gedaan zijn met de facultaire telescopen of met international faciliteiten analyseren, inclusief fouten-analyse
  • De student kan met behulp van modellen de gegevens interpreteren in astrofysische context
Inhoud
Moderne technologische ontwikkelingen drijven veel van de vooruitgang in de sterrenkunde. Deze ontwikkelingen behelsen het gebruik van interferometrie in gebieden buiten de radio-astronomie, het gebruik van grazing-impact focussering in hoge-energiefysica, en het gebruik van 'software' telescopen in de snelle radio-astronomie (o.a. voor het detecteren van kosmische straling). De directe detectie van zwaartekrachtsgolven is een uitdaging voor de 21e eeuw.
In het college zal een overzicht gegeven worden van de nieuwste detectiemethodiek in de sterrenkunde in een breed scala van velden: adaptive optics en interferometrie in het optische, software telescopen in het radio en de benodigdheden voor de detectie van zwaartekrachtsgolven. In het college zal gebruik gemaakt worden van data van internationale faciliteiten.
Daarnaast wordt het voor de interpretatie van de waarnemingen steeds belangrijker die te vergelijken met computer modellen en de statistische beschrijving van de data. In het tweede deel van het practicum zullen het modelleren en de statistische beschrijving van astronomische gegevens aan de orde komen.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Observational Astronomy
Toetsinformatie
Beoordeling vindt plaats op basis van een werkstuk (75%) en ingeleverde werkcollegeopdrachten (25%).
Bijzonderheden

Niveau
nastk2-3

Verplicht materiaal
Boek
Bradt H., Astronomy Methods: A Physical Approach to Astronomical Observations, Cambridge Univ. Press, 2004

Aanbevolen materiaal
Boek
Kitchin, C.R., Astrophysical Techniques, Institute of Physics Publishing, 2003
ISBN:9780750309462
Handouts
Verdere literatuur wordt op het college opgegeven/uitgedeeld

Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4